แนวทางการใช้พลังหินบำบัด
เพื่อบำบัดจิตใจ และอารมณ์ของตัวเอง รายละเอียด
เพื่อบำบัดสุขภาพร่างกาย ของผู้ป่วย รายละเอียด
เพื่อประสานความเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่น รายละเอียด
เพื่อเป็นวัตถุพลังในการปกป้องคุ้มภัย รายละเอียด
เพื่อช่วยในการทำสมาธิและก่อให้เกิดปัญญา รายละเอียด
เพื่อช่วยในเรื่องความรักความเมตตา รายละเอียด
เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย รายละเอียด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คน รายละเอียด
เพื่อส่งแรงปรารถนาให้สมหวัง รายละเอียด
เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการ รายละเอียด
เพื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงให้เชื่อฟัง รายละเอียด
เพื่อใช้กับเด็กไม่ให้ฝันร้าย รายละเอียด
เพื่อใช้กับต้นไม้ให้เติบโตและฟื้นสภาพ รายละเอียด
เพื่อใช้บำบัดมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
เพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความรุ่งเรือง รายละเอียด

(จากหนังสือมหัศจรรย์ พลังหินบำบัด)