ทั้งหมด 1 - 24 จาก 24

Stone for Ring/หัวแหวนหิน

Rutile Quartz for Ring / หัวแหวนไหมทอง [53363]

ชนิด : ไหมทอง ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011662]

ชนิด : หยก ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011663]

ชนิด : หยก ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 โมห์ ความหนาของหิน ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011664]

ชนิด : หยก ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 โมห์ ความหนาของหิน ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011665]

ชนิด : หยก ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 โมห์ ความหนาของหิน ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011666]]

ชนิด : หยก ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 โมห์ ความหนาของหิน ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Jade for Ring / หัวแหวนหยก [08011667]

ชนิด : หยก ประเทศ : พม่า ความแข็ง : 7 โมห์ ความหนาของหิน ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Lapis Lazuli for Ring / หัวแหวนลาพีส ลาซูลี่ [52450]

ชนิด : ลาพีส ลาซูลี ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : ...

Base price: 500.00 ฿
Sales price: 500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13061045]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13091205]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13091206]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13091207]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 650.00 ฿
Sales price: 650.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13091208]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 850.00 ฿
Sales price: 850.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Pyrite for Ring /หัวแหวนไพไรต์ [13091209]

ชนิด : ไพไรต์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : บราซิล ความแข็ง ...

Base price: 950.00 ฿
Sales price: 950.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rhodonite for Ring / หัวแหวนโรโดไนต์ [53251]

ชนิด : โรโดไนต์ ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 5.5-6.5 ...

Base price: 200.00 ฿
Sales price: 200.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rutile Quartz for Ring / หัวแหวนไหมทอง [53376]

ชนิด : ไหมทอง ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rutile Quartz for Ring / หัวแหวนไหมทอง [53377]

ชนิด : ไหมทอง ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Rutile Quartz for Ring / หัวแหวนไหมทอง [53378]

ชนิด : ไหมทอง ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rutile Quartz for Ring / หัวแหวนไหมทอง [53379]

ชนิด : ไหมทอง ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Tourmaline for Ring / หัวแหวนทัวร์มาลีน [54250]

ชนิด : ทัวร์มาลีน ประเทศ : แอฟริกา ความแข็ง : 7-7.5 ...

Base price: 850.00 ฿
Sales price: 850.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Turquoise for Ring / หัวแหวนเทอร์ควอยส์ [09056834]

ชนิด : เทอร์ควอยส์ ประเภท : หัวแหวน ประเทศ : ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Turquoise for Ring / หัวแหวนเทอร์ควอยส์ [09056835]

ชนิด : เทอร์ควอยส์ ประเภท : หัวเเหวน ประเทศ : ...

Base price: 750.00 ฿
Sales price: 750.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Unakite for Ring / หัวแหวนยูนาไคต์ [13030589]

ชนิด :ยูนาไคต์ ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Unakite for Ring / หัวแหวนยูนาไคต์ [13091210]

ชนิด : ยูนาไคต์ ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 ...

Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg: