หน้าที่ 1 จาก 4
ทั้งหมด 1 - 24 จาก 83

Pointer Shape Pendant/จี้ทรงแท่ง

Amethyst Pendant / จี้อเมทิสต์ [03012011]

ชนิด : อเมทิสต์ ตกแต่งด้านบน เป็นรูปเมอร์คะบาห์ ...

Base price: 750.00 ฿
Sales price: 750.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rose Quartz Pendant / จี้โรส ควอตซ์ [08106103]

ชนิด : โรส ควอตซ์ แต่งด้านบน รูปเมอร์คะบาห์ ...

Base price: 750.00 ฿
Sales price: 750.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Rose Quartz Pendant / จี้โรส ควอตซ์ [08106104]

ชนิด : โรส ควอตซ์ ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 7 โมห์ ขนาด ...

Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Fluorite Pendant / จี้ฟลูออไรต์ [09026631]

ชนิด : ฟลูออไรต์ อุปกรณ์ตกแต่ง : โรเดียม ประเทศ : ...

Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 950.00 ฿
Sales price: 950.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 950.00 ฿
Sales price: 950.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Kyanite Pendant / จี้คะยาไนต์ [10058253]

Decorated Material : Brass plated by white gold

Base price: 1,250.00 ฿
Sales price: 1,250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Howlite Pendant / จี้โฮว์ไลท์ [11129044]

Type : Howlite Decorated Material : Rhodium Country ...

Base price: 200.00 ฿
Sales price: 200.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 550.00 ฿
Sales price: 550.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 950.00 ฿
Sales price: 950.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 1,150.00 ฿
Sales price: 1,150.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 1,250.00 ฿
Sales price: 1,250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Malachite Pendant / จี้มาลาไคต์ [13040731]

Decorated Material : Rhodium Country of Origin : ...

Base price: 450.00 ฿
Sales price: 450.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Clear Quartz / จี้ควอตซ์ใส [13121301]

ชนิด : ควอตซ์ใส ตกแต่งด้านบน เป็นรูปเมอร์คะบาห์ ...

Base price: 750.00 ฿
Sales price: 750.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Amethyst Pendant / จี้อเมทิสต์ [13121302]

ecorated Material : Rhodium Plated Country of Origin : ...

Base price: 850.00 ฿
Sales price: 850.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Clear Quartz / จี้ควอตซ์ใส [13121302]

ชนิด : ควอตซ์ใส อุปกรณ์ตกแต่ง : โรเดียม ประเทศ : ...

Base price: 250.00 ฿
Sales price: 250.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Amethyst Pendant / จี้อเมทิสต์ [13121303]

Decorated Material : Rhodium Plated Country of Origin : ...

Base price: 850.00 ฿
Sales price: 850.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Amethyst Pendant / จี้อเมทิสต์ [13121304]

Decorated Material : Rhodium Plated Country of Origin : ...

Base price: 850.00 ฿
Sales price: 850.00 ฿
Discount:
Price / kg:
หน้าที่ 1 จาก 4