ทั้งหมด 1 - 21 จาก 21

Ru Yi dZi Bead/หินทิเบตหรูยี่

Base price: 4,500.00 ฿
Sales price: 4,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R001]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 20x45 ...

Base price: 1,500.00 ฿
Sales price: 1,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R002]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 18x39 ...

Base price: 1,500.00 ฿
Sales price: 1,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R003]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 12x42 ...

Base price: 3,500.00 ฿
Sales price: 3,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R004]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 14x51 ...

Base price: 4,500.00 ฿
Sales price: 4,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R006]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 12x33 ...

Base price: 2,000.00 ฿
Sales price: 2,000.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R007]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 14x34 ...

Base price: 2,500.00 ฿
Sales price: 2,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R008]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 12x36 ...

Base price: 1,500.00 ฿
Sales price: 1,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R011]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 14x31 ...

Base price: 4,500.00 ฿
Sales price: 4,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R012]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 14x31 ...

Base price: 4,500.00 ฿
Sales price: 4,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R014]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 20x29 ...

Base price: 3,500.00 ฿
Sales price: 3,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R015]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 19x49 ...

Base price: 9,500.00 ฿
Sales price: 9,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R016]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 16x41 ...

Base price: 3,500.00 ฿
Sales price: 3,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R017]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 14x18 ...

Base price: 3,500.00 ฿
Sales price: 3,500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R018]

Color of Bead : Red
Size of dZi Bead : 10x15 ...

Base price: 1,000.00 ฿
Sales price: 1,000.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R019]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 13x18 ...

Base price: 500.00 ฿
Sales price: 500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R020]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 11x15 ...

Base price: 1,000.00 ฿
Sales price: 1,000.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R021]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 8x11 ...

Base price: 500.00 ฿
Sales price: 500.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R022]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 10 mm.

Base price: 350.00 ฿
Sales price: 350.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead / หินทิเบตหรูยี่ [00R023]

ชนิดของหิน : อาเกต
สีของลูกปัดซี : ดำ
...

Base price: 100.00 ฿
Sales price: 100.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Ru Yi dZi Bead/ หินทิเบตหรูยี่ [00R005]

Color of Bead : Black
Size of dZi Bead : 12x35 ...

Base price: 1,500.00 ฿
Sales price: 1,500.00 ฿
Discount:
Price / kg: