น้ำหนักเพชรเทียบขนาดเป็นมิลลิเมตร (Diamond Weight-Size)
น้ำหนักเพชร (Weight) ขนาด (Size)
1 สตางค์ 1.4 mm.
2 สตางค์ 1.6 mm.
2.5 สตางค์ 1.8 mm.
3.5 สตางค์ 2 mm.
4.5 สตางค์ 2.2 mm.
5.5 สตางค์ 2.4 mm.
7 สตางค์ 2.6 mm.
8.5 สตางค์ 2.8 mm.
10 สตางค์ 3 mm.
12 สตางค์ 3.2 mm.
15 สตางค์ 3.4 mm.
17 สตางค์ 3.6 mm.
19 สตางค์ 3.8 mm.
22 สตางค์ 4 mm.
26 สตางค์ 4.2 mm.
30.5 สตางค์ 4.4 mm.
35 สตางค์ 4.6 mm.
40 สตางค์ 4.8 mm.
45 สตางค์ 5 mm.
50 สตางค์ 5.2 mm.
60 สตางค์ 5.4 mm.
70 สตางค์ 5.6 mm.
1 กะรัต (100 สตางค์) 6 mm.