เรื่องของรูไทล์ ควอตซ์

วิธีการเลือกแก้วขนเหล็ก และตระกูล "ไหม"

(ไหมทอง, ไหมเงิน, ไหมนาค, ไหมห้าสี ฯลฯ)

1.เนื้อควอตซ์ควรมีสีใสสะอาด ไม่แตกร้าว หรือมีตำหนิอื่น ๆ

2.เส้นสีดำของแก้วขนเหล็ก และเส้นสีต่าง ๆ ของตระกูล "ไหม"ควรมีความคม ตรง ยาว คล้ายเข็ม หรือไม้พลองลูกเสือ ซึ่งเชื่อกันว่า จะสามารถสื่อพลังได้ดีกว่า เส้นที่สั้น ๆ หรือเป็นกระจุก คล้ายต้นหญ้า

3.เส้นแก้วขนเหล็ก และเส้นสีต่าง ๆ ในตระกูล "ไหม"ควรมีจำนวนหนาแน่น อาจชี้ไปทางเดียวกัน หรือแผ่กระจายทุกทิศก็ได้

(จากหนังสือถนนสายเพชรพลอย)