เรื่องของอำพัน

อำพันอัญมณีแห่งจินตนาการ

▬ อำพันมีหลายสีสัน ที่เห็นกันบ่อย ๆ มักจะมีสีเหลือง ทั้งเหลืองอ่อน เหลืองเข้ม เหลืองอมน้ำตาล

▬ อำพันบางเม็ด อาจมีเนื้อเรียบ ๆ ไม่มีลวดลายต่าง ๆ อยู่ภายในเนื้อ แต่อีกจำนวนไม่น้อย ที่มีลวดลายแปลก ๆ อยู่ภายใน อำพันบางเม็ด ก็คล้ายกับ มีสวนดอกไม้แสนสวยอยู่ในเนื้อ บางเม็ดอาจคล้ายกับ มีใบไม้ พัด อยู่ในเนื้อ ตามแต่จินตนาการของผู้ดู และเลือกได้แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคน

▬ เนื้ออำพันไม่ควรมีรอยแตกร้าว เพราะนอกจากจะด้วยความงามแล้ว อำพันยังมีความแข็งค่อนข้างน้อยมาก (เพราะอำพันคือยางสนที่กลายเป็นหิน มีอายุหลายสิบล้านปี) จึงควรเลือกเม็ดที่สมบูรณ์ไว้ก่อน

▬ อำพันที่จะนำมาขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ ควรได้รับการขัดมัน ให้ผิวหน้า เป็นมันวาว

(จากหนังสือเคล็ดลับสารพันอัญมณี)