ต้นกำเนิดแห่งพลัง
ต้นกำเนิด ของพลังที่เกี่ยวข้อง กับชีวิต ประจำวันของมนุษย์ (หรือที่เรียกว่า "พลังโอม") พลังนี้ใช้ ในการหล่อเลี้ยง ควบคุมอวัยวะทุกส่วน ในร่างกาย ซึ่งได้ มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. จากดิน ถ้าเราให้เท้าสัมผัสกับดินที่ชุ่มชื้นบ้าง จักรฝ่าเท้า ก็จะได้รับพลัง ธรรมชาติจากดิน อันเป็นธาตุหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติของ ความแข็งแกร่ง มั่นคง
2. จากน้ำ เราควรหาโอกาส นอนแช่น้ำที่ไหลมาจากธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำทะเล เพื่อให้จักรในร่างกาย รับพลังโอม จากน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติ ของการไหลเวียน การถ่ายเท และความ สมดุล
3. จากลม คือ ลมหายใจ ที่เราสูดเข้าไปทางจมูก การสูด อากาศ บริสุทธิ์เข้าปอด จะทำให้ จักรที่ทำหน้าที่ รับพลังงานจาก ลมหายใจได้ทำงาน จึงควรไปใน ที่ที่มี อากาศบริสุทธิ์บ้าง เพื่อรับความสดชื่น ไว้ในร่างกาย และขับไล่พลังด้านลบออกไป
4.จากไฟ ได้แก่ แสงจากดวงอาทิตย์ เราจะได้รับพลังโอม จากดวงอาทิตย์ เข้าทางกระโหลกศรีษะ จึงควร สัมผัสกับ แสงอาทิตย์บ้าง เพื่อรับพลังโอมทาง ผิวหนัง ถือว่าเป็นพลัง ด้านบวก ทำให้ร่างกาย แข็งแรงยิ่งขึ้น
5.จากช่องว่างในจักรวาล ได้แก่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดต่าง ๆ ที่ส่งมาจาก ฟากฟ้า และจักรวาล เช่น พลังจากรังสีคอสมิค ที่ส่งมาจากดวงดาวต่าง ๆ ร่างกายเราจะรับพลัง เหล่านี้ได้ จากจักรมงกุฏ ซึ่งเข้าไปทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึก กระตุ้นให้เกิดสิ่งดี ๆ ตามมา
6.จากวิญญาณ คือพลังโอม จากมนุษย์ ถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ หรือพลังจากสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น ต้นไม้

(จากหนังสือมหัศจรรย์พลังหินบำบัด)