อัญมณี ครบรอบแต่งงาน Marriage Anniversary
ครบรอบปีที่ (Year) อัญมณี (Gemstone)
3 มรกต (Emerald)
4 ไข่มุก (Pearl)
5 พชร (Diamond)
7 โอปอล (Opal)
8 อความารีน (Aquamarine)
11 อเมทิสต์ (Amethyst)
12 พริดอต (Peridot)
15 ควอตซ์สีขาว (Rock Crystal)
16 พลอยสีเหลือง (Topaz, Yellow Sapphire, Citrine or Spessartite etc.)
17 อเมทิสต์ (Amethyst)
18 โกเมน (Garnet)
19 พทาย (Zircon)
23 ไพลิน (Blue Sapphire)
26 สตาร์สีดำ หรือน้ำเงิน (Star Sapphire)
30 ไข่มุก (Pearl)
35 ปะการัง (Coral)
39 ไพฑูรย์ (Chrysoberyl, Cat's Eye)
40 ทับทิม (Ruby)
45 จ้าสามสี (Alexandrite)
52 ทับทิมสตาร์ (Star Ruby)
55 มรกต (Emerald)
60 พชรสีเหลือง (Yellow Diamond)