แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อความมั่งคั่ง สมบูรณ์ และความรุ่งเรือง

ความเชื่อ

ว่า หินสามารถช่วยส่งเสริม โชคลาภ และนำพาความรุ่งเรือง สะสมทรัพย์สิน และดึงดูดความมั่งคั่ง ให้กับผู้เป็นเจ้าของได้

ชนิดของหิน

หยก, อาเกต, แคลไซต์, มรกต, บุษราคัม, อเมทริน, คริสตัลสีเขียว และไพไรต์

วิธีใช้

ใช้หินดังกล่าวเป็นเครื่องประดับ หรือใช้ตกแต่ง บ้านเรือน โต๊ะทำงาน หรือจัดวางให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ล้างด้วยน้ำก๊อกไหลผ่าน หรือควันจากกำยาน อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)