แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อช่วยบำบัดมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อ

ว่า หินสามารถช่วยในเรื่อง บำบัดสภาวะมลภาวะ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ เช่น น้ำเสีย เนื่องจากหิน สามารถ แปรเปลี่ยน คลื่นความถี่ ให้ตัวแปร ที่มีชีวิตทาง ธรรมชาติ เปลี่ยนแปลง ในทางดีขึ้นได้ สามารถใช้บำบัดน้ำ พืช ผัก ผลไม้ ให้สดอยู่นาน หรือบำบัดให้สิ่งแวดล้อมในห้องดีขึ้นได้

ชนิดของหิน

ต้องเป็นคริสตัล , โรส ควอตซ์, เคลียร์ ควอตซ์, อเมทิสต์, สโมกกีย์ ควอตซ์ และโรโดโครไซต์

วิธีใช้

นำหินต่าง ๆ ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในห้อง ผู้ป่วย จะทำให้บรรยากาศดีขึ้น และผู้ป่วยจะรู้สึกสดชื่นขึ้น เพราะจะสามารถฟื้นฟู พลังชีวิตจากธรรมชาติ และสร้างสมดุลให้ร่างกาย รักษาโรค และผ่อนคลายความเครียด ให้นอนหลับได้ตามปกติ เท่ากับเป็นการ บำบัดทางร่างกาย และทางจิตใจควบคู่กันไป หรือใช้แกว่งในน้ำพร้อมตั้งใจว่า อยากให้น้ำเสียกลายเป็นดี น้ำจะค่อย ๆ ดีขึ้น จนไม่เสีย เป็นต้น

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ล้างด้วยเสียงเพลง หรือเสียงสวดมนต์เบา ๆ อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)