แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และจินตนาการ

ความเชื่อ

ว่าสามารถใช้หินเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจ และจินตนาการนั้น มักใช้กับงานศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ ผลงาน ที่ต้องแสดงออกให้คนเห็น หินบางชนิดช่วยส่งเสริม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวามทั้ง จินตนาการ เพราะสามารถ มีพลัง กระตุ้น ที่จิตวิญญาณได้

ชนิดของหิน

หินสีขาว สีน้ำเงินเข้ม จนถึงสีม่วง เช่น คริสตัล, เคลียร์ ควอตซ์, รูไทล์ ควอตซ์, โรส ควอตซ์, โอปอล, ลาพีส ลาซูลี, โซดาไลต์, อเมทิสต์, อซูไรต์, อมาโซไนต์, ไทเกอร์ ไอออน และเทอร์ควอยซ์

วิธีใช้

ต้องใช้การเพ่งคริสตัล หรือหิน เริ่มต้นที่อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด แล้วอยู่ในห้องที่เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวน จากนั้น วางคริสตัลไว้ข้างหน้า แล้วจินตนาการ ให้ภาพเบื้องหน้าของคุณ เป็นไปตามภาพที่ต้องการ

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ล้างด้วยการสวดมนต์ หรือแสงอาทิตย์ อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)