ศูนย์กลางแห่งพลัง
จุดศูนย์รวม ของพลังในร่างกายคนเรา มีอยู่ทั้งหมด 7 จุด ซึ่งเรา มักเรียกว่า จักราทั้งเจ็ด เป็นจุดที่อยู่ตามแหล่งต่าง ๆ บนกระดูก สันหลัง เริ่มจากศรีษะ ลงมาจนถึงก้นกบ จักราจะทำ หน้าที่ ควบคุมการ ทำงาน ของอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ละจักรจะเชื่อมโยง ประสานหน้าที่ ไปยังคลื่นพลังงาน ที่แตกต่างกัน อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกต่าง ๆ ของคนเรานั้น เริ่มเกิดขึ้น ในจดศูนย์กลางพลัง งาน ทั้ง 7 จุดนี้เอง แล้วค่อย ๆ กระจายออกไป ส่งผิลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายอีกทีหนึ่ง
จุดพลังที่ดีที่สุด คือ จุดหัวใจ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางที่เชื่อมระหว่าง 3 จุดบน ที่สูงขึ้นไป และ 3 จะจุดล่างที่ต่ำลงมา ในยามที่เราเปิดจุดหัวใจพลังงานจะไหลเวียน ไปสู่จุดอื่น ๆ ของร่างกาย การ เปิดจุดหัวใจ จะทำ ให้เรา เป็นผู้มีความรัก เพราะ ความหมายของจุดนี้ คือ "ความรักมีอยู่ ทุกหนทุกแห่ง และความรัก คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง" และเมื่อจุดหัวใจเปิด ประตูไปสู่จุดที่ลำคอ ยามใดที่จุดลำคอเปิด ความเป็น คนกล้าแสดงออก ก็จะเกิดขึ้น
การสร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้น แก่ร่างกาย ต้องทำให้พลังงาน ในจุดต่าง ๆ ไหลเวียนดีเสียก่อน จุดต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นแหล่งรวม ของสีแต่ละสี ในการบำบัดรักษาด้วยพลังของหิน จำเป็นต้องเรียนรู้ เรื่องสีควบคู่กันไปด้วย สีต่าง ๆ เหล่านี้ ก็คือ รัศมี หรือ ออร่า(AURAS) ซึ่งเป็นอณู ที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า รัศมีส่วนมาก จะมีสีปนเปกัน คุณสมบัติ ของรัศมี จะเป็นเปลือกที่คอยปกป้อง คุ้มครองตัวตนของเรา อีกชั้นหนึ่ง เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น ทางจิต หรือทางกาย รัศมีเหล่านี้ จะถูกผลกระทบก่อนเป็น อันดับแรก ในคนที่ฝึกปฏิบัติ จนสามารถมองเห็น รัศมีที่ห้อมล้อมร่างกาย ของ บุคคลอื่น จะสามารถล่วงรู้ได้ว่า คนที่เรา เห็นนั้นป่วยหรือไม่ อย่างไร เมื่อมีความไม่สมดุล แสดงให้เห็นในรัศมี ของคนเรา มันจะมี ความผิด ปกติเกิดขึ้น ในสนามพลังงานแม่เหล็ก ไฟฟ้า หินผลึก และ คริสตัล จะสามารถเยียวยา อาการเหล่านั้นได้ หรือส่งคลื่นความถึ่ ไปกระตุ้นจิต ใต้สำนึก ให้จัดการกับความไม่สมดุล ดังกล่าว

มาทำความรู้จักกับจักราหรือจุดแห่งพลังทั้ง 7

1.มูลธารจักร หรือ จุดราก (จุดต่อมสืบพันธุ์)

อยู่บริเวณ ฐานของกระดูกสันหลัง
สีที่สัมพันธ์ คือ สีแดง
อัญมณี ได้แก่ โกเมน, ทับทิม, โมราแดง, บลัดสโตน, สโมกกีย์ ควอตซ์ และพลอยสีดำต่าง ๆ
เป็นศูนย์กลางแห่งความอยู่รอด และพลังงานจาก โลกทั้งสาม การเชื่อม โยงกับโลก การป้องกันการมีชีวิตรอด การมีสัญชาตญาณแบบสัตว์ อำนาจจิตพื้นฐานภายในร่างกาย ที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความ สุข ต่อมที่ได้รับผลโดยตรง คือ ต่อมสืบพันธุ์ มีส่วนร่วมในการ เสริม สร้างอวัยวะภายใน ความรู้เกี่ยวกับ ร่างกาย

2.สวาธิษฐานจักร หรือ จุดใต้สะดือ (จุดต่อมหมวกไต)

อยู่บริเวณ ใกล้อวัยวะสืบพันธุ์
สีที่สัมพันธ์ คือ สีส้ม
อัญมณี ได้แก่ อำพัน, ควอตซ์ สีเหลือง, โมรา, ทับทิม, แร่ที่มีสารตะกั่ว สีเหลืองถึงสีส้ม
เป็นศูนย์กลางทางเพศ เป็นตำแหน่ง ที่เราจะรู้สึกได้ ถึงอาการปวดมวน ในท้อง จุดที่ต่ำกว่าสะดือ ลงมา 2-3 นิ้ว สภาพมดลูก ภายใน การดึงดูด ใจกัน ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ลูก ครอบครัว คนรัก ความกลมกลืนกับผู้คน เกี่ยวพันกับจิตวิญญาณ และความฝัน ความรู้สึก ที่มองไม่เห็น ให้กำเนิดวิญญาณชั้นสูง การอุทิศตน ต่อมที่ได้รับผล โดยตรงคือ ต่อมหมวกไต เป็นการใช้ประโยชน์ จากพลังสร้างสรรค์ ทุก ๆ ด้าน

3.มณีปุระจักร หรือ จุดศูนย์รวมใยประสาท (จุดตับอ่อน)

อยู่บริเวณ ช่วงกระบังลม
สีที่สัมพันธ์ คือ สีเหลือง
อัญมณี ได้แก่ บุษราคัม, อำพัน, พลอยตาเสือ, แคลไซต์ สีน้ำผึ้ง
เป็นจักรที่ทำหน้าที่รับเข้า และถ่ายเทพลังงาน ในการสร้างความ สัมพันธ์กับส่วนอื่น เป็นศูนย์กลาง แห่งพลัง อำนาจ ธาตุไฟ เป็นจุดเส้น ประสาท ที่โยง ใยไปทั่วร่างกาย เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความถือ ตน เป็นที่ตั้ง ถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะแข่ง แต่ถ้า รู้สึกต่ำต้อย ไม่มี ความมั่นใจ จักรนี้ก็จะอ่อนแอลง ต่อมที่ได้รับผลโดยตรง คือ ตับอ่อน คนเราจะพัฒนาด้านจิตใจจากจักรนี้ เป็นระดับความรู้สึกภาย ในตัวเอง สามารถเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ และเกิดการย่อยทางสติ ปัญญา

4.อนาหตะจักร หรือ จุดหัวใจ (จุดต่อมหน้าอก)

อยู่บริเวณ หัวใจ
สีที่สัมพันธ์ คือ สีเขียวและสีชมพู
อัญมณี ได้แก่ โรส ควอตซ์, คันไซต์, เขียวส่อง, มรกต, พลอยสีเขียว
เป็นศุนย์แห่งสวรรค์ กับโลกมนุษย์ คือ จักรแห่งความรักและความ เมตตา เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำคัญอย่างยิ่ง ของพลังงานและสติปัญญา เป็นแหล่งพลังชั้นสูง ของจิตวิญญาณ และ ตัวตนภายใน ต่อมที่ได้ รับผลโดยตรง คือ ต่อมไธมัส หรือ ต่อมหน้าอก เป็นพลังงานที่เกิดจาก การสัมผัส การบำบัดรักษาโรค เป็นความรัก ที่ปราศจากเงื่อนไข เยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ ปลดปล่อย ความรู้สึก นึกคิดที่เจ็บช้ำ เพิ่มความสำนึกในจิตใจและวิญญาณ เห็นคุณค่าของตนเอง

5.วิสุทธะจักร หรือ จุดคอหอย (จุดต่อมไทรอยด์)

อยู่บริเวณ ลำคอ
สีที่สัมพันธ์ คือ สีน้ำเงิน
อัญมณี ได้แก่ เทอร์ควอยซ์, อความารีน, ซิลิกา, บลูเลซ, อาเกต, พลอยสีน้ำเงิน
เป็นตำแหน่งของการสื่อสาร การสื่อความเข้าใจ และการแสดงออกทาง ความคิด การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ความสามารถในการใช้คำพูด การใช้จิตวิทยาในการจัดการ กับสิ่งต่าง ๆ การมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการหยุดฟังเสียงที่เกิดจาก ภายในตัวตน การอบรม สั่งสอนตนเอง ต่อมที่ได้รับผลโดยตรง คือ ต่อมไทยรอยด์ ซึ่งก่อให้เกิด สติปัญญา อันมาจากการเรียนรู้จดจำ ได้แก่ ภาษา และความสามารถ ในการใข้ถ้อยคำ

6.อาชณะจักร หรือ จุดดวงตาที่สาม (จุดต่อมใต้สมอง)

อยู่บริเวณ กึ่งกลางระหว่างคิ้ว
สีที่สัมพันธ์ คือ สีคราม
อัญมณี ได้แก่ โซดาไลต์, ลาพิส ลาซูลี, ไพลิน, หินสีน้ำเงิน
เป็นศูนย์กลางแห่งการรับรู้ เป็นตำแปน่งการรับรู้ด้วยสัมผัส การมอง เห็น เป็นหน้าต่างที่จะนำเข้าสู่จิต มีความสามารถแยกแยะความจริง เป็นรากฐานของสติปัญญา และจินตนาการ ต่อมที่ได้รับผลโดยตรง คือต่อมใต้สมอง นำทางไปสู่พลังแห่งการหยั่งรู้ สู่สภาพจิตที่สมดุล

7.สหัสธารจักร หรือ จุดกลางกระหม่อม (จุดต่อมเมล็ดสน)

อยู่บริเวณ ส่วนบนสุดของศรีษะ
สีที่สัมพันธ์ คือ สีม่วง
อัญมณี ได้แก่ อเมทิสต์, อาเกต, เพชร, พลอยสีม่วง
เป็นจุดศูนย์รวมแห่งพลังทางเข้า ของพลังอันหลากหลาย ที่จะไหลผ่าน เข้าสู่ร่างกาย หรือเรียกว่า "ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณ" ซึ่งจะเชื่อมโยง เรากับแหล่งกำเนิด และการเริ่มต้นใหม่ของจิตวิญญาณ ต่อมที่ได้รับ ผลโดยตรง คือต่อมเมล็ดสน มีผลต่อบุคคลิกภาพ การใช้ ชีวิตประจำวัน

(จากหนังสือมหัศจรรย์พลังหินบำบัด)