แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อช่วยในการทำสมาธิ และก่อให้เกิดปัญญา

ความเชื่อ

ที่ว่า หินหรือคริสตัล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เกิดความสมดุล และช่วยในเรื่องการทำสมาธิ และก่อให้เกิดสติปัญญา แก่ผู้เป็นเจ้าของด้วย

ชนิดของหิน

เคลียร์ ควอตซ์ หรือที่เรียกว่า หินเขี้ยวหนุมาน, เลเซอร์ แวนด์ นอกจากนั้นอาจใช้ เพชรเฮอร์คิเมอร์ หรือหินควอตซ์ ตั้งแต่สีน้ำเงิน จนถึงสีม่วง เช่น อเมทิสต์, ลาพีส ลาซูลี, โซดาไลต์, ลูวุลไลต์, ไคยาไนต์ และโอปอล

วิธีใช้

วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ให้กำหินไว้ในมือซ้าย เพื่อให้พลังคริสตัล เข้าไปปลุกจิตใจภายใน อาจจุดเทียนสี จุดเตาน้ำมันหอม หรือเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ เพรื่อสร้างบรรยากาศรอบ ๆ ให้โน้มนำเข้าสู่สมาธิเร็วขึ้น

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ควรล้างด้วยควันธูป หรือเสียงสวดมนต์ อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)