แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อเป็นวัตถุพลัง ในการปกป้องคุ้มครองภัย

ความเชื่อ

มาแต่โบราณ ว่าหินจะสามารถเพิ่มพลังแห่ง การปกป้องคุ้มครอง และปัดเป่าภยันตราย เคราะห์ร้าย ต่าง ๆ ได้ เพราะหินมีพลังในตัวเอง ที่สามารถสนองตอบ กับพลังที่มีอยู่ ในร่างกายคนได้

ชนิดของหิน

หยก, มาลาไคต์, ลาพิส ลาซูลี, แบล็ก ทัวร์มาลีน, เพชร, อเมทิสต์, รูไทล์ ควอตซ์, ไทเกอร์'ส อาย, อำพัน, เฮมาไทต์, เทอร์ควอยซ์ และปะการัง

วิธีใช้

สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเสมอ หรือพกหินต่าง ๆ ไว้กับตัว

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ล้างด้วยน้ำก๊อกไหลผ่าน, พลังแสงอาทิตย์, พลังจากเสียงสวดมนต์ อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)