แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อประสานความเข้าใจกับตัวเอง และผู้อื่น

อาการ

มีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเอง ขาดความเชื่อมั่น รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ไม่รักตัวเอง มีความสัมพันธ์ไม่ดีกับผู้ที่อยู่รอบข้าง ไม่เข้าใจกัน มีความอิจฉาริษยาผู้อื่น รู้สึกรำคาญคนที่อยู่ใกล้ ๆ แม้จะเป็นคนในครอบครัว

ชนิดของหิน

หินสีเขียว สีชมพู หรือสีขาว เช่น เคลียร์ ควอตซ์, โรส ควอตซ์, บลัดสโตน, บุษราคัม, มูนสโตน, มรกต, มาลาไคต์, โรโดโครไซต์, ทับทิม, โกเมน, ทัวร์มาลีนสีแตงโม, อเวนเจอรีน, แจสเปอร์, ปะการัง, เพชรเฮอร์คิเมอร์ และอความารีน

วิธีใช้

ก่อนอื่นต้องล้างพลังด้านลบออกให้หมด แล้วนำมากำไว้บ่อยครั้ง ขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน โดยวางมือที่กำหินไว้บริเวณหัวใจ เพราะเป็นส่วนที่เป็นศูนย์กลาง ของฐานแห่งความรัก ทั้งตัวเอง และผู้อื่น หรืออาจร้อยเป็นหินเม็ดเล็ก ๆ เป็นสร้อยคอ หรือสร้อยข้อมือ สวมใส่เป็นประจำก็ได้

วิธีชำระล้างหินหลังการบำบัด

ล้างด้วยน้ำก๊อกไหลผ่าน หรือเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีชำระล้างหิน

(จากหนังสือเติมเต็มพลังชีวิตด้วย พลังหินบำบัด)