มหัศจรรย์ 'พลังหินบำบัด'
การบำบัดโรคด้วยหินสี รายละเอียด
ทฤษฎีแห่งรัตนชาติบำบัด รายละเอียด
รูปทรงของหินกับพลังบำบัด รายละเอียด
ชนิดของโรคและชนิดของหินสี รายละเอียด
แนวทางการใช้พลังหินบำบัด รายละเอียด
วิธีการชำระล้างหิน รายละเอียด
จักระ กับ หินสี รายละเอียด