ตารางความแข็ง (Hardness)
ชื่ออัญมณี ชื่อแร่ ความแข็ง
เจ้าสามสี (Alexzandrite) Chrysoberyl 8.5
อะพาไทต์ (Apatite) Apatite 5
แอลมันไดต์ (Almandite) Garnet 7.5
แอนดราไดต์ (Andradite) Garnet 6.5-7
แอนดาลูไซต์ (Andalusite) Andalusite 7.5
อะครอยต์ (Achroite) Tourmaline 7-7.5
อะความารีน (Aquamarine) Beryl 7.5-8
อเมทิสต์ (Amethyst) Quartz 7
อาเกต (Agate) Quartz 7
อำพัน (Amber) - 2.5
นิลกาฬ หรือไพลิน (Blue Sapphire) Corundum 9
นิลตะโก (Black Spinel) Spinel 8
เบริล (Beryl) Beryl 7.5-8
บลัดสโตน (Blood Stone) Quartz 7
ไพฑูรย์ (Cat's Eye or Cymophane) Chrysoberyl 8.5
ซิทริน (Citrine) Quartz 7
คริโซเพรส (Chrysoprase) Quartz 7
คาร์เนเลี่ยน (Carnelian) Quartz 7
ปะการัง (Coral) - 3
แคลไซต์ (Calcite) Calcite 3
เพชร (Diamond) Diamond 10
ดีมันทอยด์ (Demandtold) Garnet 6.5-7
ดราไวต์ (Dravite) Tourmaline 7-7.5
แทนซาไนต์ (Epidote) Epidote 6-7
มรกต (Emerald) Beryl 7.5-8
แซฟไฟร์สีอื่น ๆ (Fancy Sapphire) Corundum 9
ฟลูออไรต์ (Fluorite) Fluorite 4
เขียวส่อง (Green Sapphire) Corundum 9
โกเมน (Garnet) Garnet 6.5-7.5
กรอสซูลาไรต์ (Grossularite) Garnet 7-7.5
เบริลสีทอง (Golden Beryl) Beryl 7.5-8
ฮิดเดไนต์ (Hiddenite) Spodumene 6.5-7
หยกเนื้อแข็ง (Jedeite) Jedeite 7
คันไซต์ (Kunzite) Spodumene 6.5-7
ลาพีส ลาซูลี (Lapis Lazuli or Lazurite) Lapis Lazuli or Lazurite 5.5
มุกดาหาร (Moonstone or Orthoclase) Orthoclase 6
มาลาไคต์ (Malachite) Malachite 3.5-4
มอร์แกนไนต์ (Morganite) Beryl 7.5-8
หยกเนื้ออ่อน (Nephrite) Nephrite 6.5
โอปอล (Opal) Opal 5-6
โอนิกซ์ (Onyx) Quartz 7
เพริโดต์ (Peridot, Chrystolite or Olivine) Peridot, Chrystolite 6.5-7
ไข่มุก (Pearl) - 3
ไพโรป (Pyrope) Garnet 7-7.5
พรีห์ไนต์ (Prehnite) Prehnite 6-6.5
ตาแมวเนื้ออ่อน (Quartz Cat's Eye) Quartz 7
ควอตซ์ (Quartz) Quartz 7
ควอตซ์สีขาว (Rock Crystal) Quartz 7
โรสควอตซ์ (Rose Quartz) Quartz 7
เบริลสีชมพู (Rose Beryl) Beryl 7.5-8
รูเบลไลต์ (Rubellite) Tourmaline 7-7.5
ทับทิม (Ruby) Corundum 9
โรโดไลต์ (Rhodolite) Garnet 7
สปิเนล (Spinel) Spinel 8
สตาร์ (Star Sapphire) Corundum 9
สเปสซาร์ไทต์ (Spessartite) Garnet 7-7.5
สฟีน (Sphene) Sphene 5-5.5
ชอไลท์ (Scholite) Tourmaline 7-7.5
สปอดูมีน (Spodumene) Spodumene 6.5-7
สโมกกีย์ ควอตซ์ (Smoky Quartz) Quartz 7
โทปาซ (Topaz) Topaz 8
ทัวร์มาลีน (Tourmaline) Tourmaline 7-7.5
ไข่นกการเวก (Turquoise) Turquoise 6
ตาเสือ (Tiger's Eye) Quartz 7
แทนซาไนต์ (Tanzanite) Epidote 6-7
อูวาโรไวต์ (Uvarovite) Garnet 7
บุษราคัม (Yellow Sapphire) Corundum 9
เพทาย (Zircon) Zircon 7.5
ทองแดง (Copper) Copper 2.5-3
ทองคำ (Gold) Gold 2.5-3
ทองคำขาว (Platinum) Platinum 4-7.5
เงิน (Silver) Silver 2.5-3