Selenite Rough Stone / หินธรรมชาติเซเลไนต์ [13081101]

PrintEmail
ชนิด : เซเลไนต์
ประเภท : ผลึกหินธรรมชาติ ไม่ขัดมัน
ประเทศ : บราซิล
ความแข็ง : 2 โมห์
ขนาดของหิน : ประมาณ 30x85x180 มม.
Base price 850.00 ฿
Sales price 850.00 ฿
Discount
Price / kg:
Description

ชนิด : เซเลไนต์

ประเภท : ผลึกหินธรรมชาติ ไม่ขัดมัน

ประเทศ : บราซิล

ความแข็ง : 2 โมห์

ขนาดของหิน : ประมาณ  30x85x180 มม.

คุณสมบัติ : Selenite เป็นความคิดที่จะเป็นตัวเงินตัวทองของแสง

ที่เกี่ยวข้องกับ Selene เทพธิดากรีก, Selenite ที่มีพลังงานของผู้หญิงและมักใช้ในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับพระเจ้าพลังงานเจ้าแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  บางคนใช้มันสำหรับการเชื่อมต่อคู่มือเทวทูตหรือจิตวิญญาณหรือช่วยในการโต้ตอบกับคนโบราณ  ผลึก Selenite หรือขัดไม้กายสิทธิ์ของ Selenite, มักจะใช้เป็นมายากลไม้เท้าหรือเป็นโรคเอดส์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งความตั้งใจหนึ่งของตนเองในระดับสูงและ / หรือจักรวาล

มักจะหมายถึง "สแกนเนอร์" Selenite มีการกล่าวถึงมีความสามารถในการสแกนร่างกายสำหรับโรคหรือความผิดปกติ, ว่าพื้นที่อาจต้องให้ความสนใจ  หินที่ตัวเองจะคิดยังมีความสามารถในการล้างการอุดตัน Etheric ดังนั้นหนึ่งสามารถรับความรู้เกี่ยวกับวิธีการก้าวไปข้างหน้าต่อการรักษา  มันเป็นความคิดที่จะได้รับการรักษาเครื่องมือในแอตแลนติ สามารถใช้สำหรับการ เป็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ชีวิตที่ผ่านมาจะช่วยด้วยการใช้ผลึกเหล่านี้ พวกเขายังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียกคืนความฝัน

มันเป็นความคิดมานานแล้วว่า Selenite ช่วยในการจัดหาความสัมพันธ์ที่ยาวนานสร้างความมั่นใจความจงรักภักดีและการต่อสัญญา  ซึ่งจะช่วยให้กระทบความแตกต่างได้โดยไปที่รากของปัญหาใด ๆ

เป็นที่เชื่อกันว่าเซเลไนต์เป็นหนึ่งในสองแร่ธาตุ  ที่มีความแข็งแรงพอที่จะล้างพลังงานเชิงลบจากควอตซ์ ก็เชื่อกันว่ามันมีความสามารถที่จะช่วยให้โปรแกรม (ชาร์จ) หรือโปรแกรมใหม่ (เติม), คริสตัลควอตซ์ มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียกเก็บเครื่องมือ ในการทำความสะอาดและเติมพลัง Selenite ของคุณวางไว้ภายใต้แสงของดวงจันทร

 

*** (ราคาต่อ 1 ชิ้น นะคะ)  ***

โปรดใช้วิจารณาญาณในการอ่าน เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นค่ะ

 


Name : Selenite

Type : Rough/Natural Stone

Country of Origin : Brazil

Hardness : 2 Mohs

Size of Stone : approx. 55x80x160  mm.

Healing Properties :Said to be the "Stone of Mental Clarity, " Selenite is thought to be a bringer of light.

Associated with the Greek Goddess Selene, Selenite contains feminine energy and is often used to connect and commune with the Divine, especially goddess energy.  Some use it for angelic or spirit guide connection, or aid in interacting with the Ancients.  Selenite crystals, or polished wands of Selenite, are often used as magic wands or as aids to help facilitate transporting one's intentions to the Higher Self and/or the Universe.

Often referred to as "scanners, " Selenite is said to have the ability to scan the body for disease or malfunction, pinpointing what areas may need attention.  The stone itself is also thought to have the ability to clear etheric blockages so one can gain knowledge on how to move forward toward a cure.  It is thought to have been a healing tool in Atlantis.  Selenite can be used for scrying into both the past, present and future.  Past life regressions are assisted with the use of these crystals.  They are also said to be good for dream recall.

It is long thought that Selenite helps in procuring long-lasting relationships, ensuring fidelity and furthering commitments.  It can help reconcile differences by going to the root of any issue.

It is believed that Selenite is one of two minerals (the other being Apophyllite) that are strong enough to clear negative energies from Quartz.  It's also believed that it has the ability to help program (charge), or reprogram (recharge), a Quartz crystal.  It is good for charging all one's magickal tools.  To cleanse and recharge your Selenite, place it under the light of the Moon.

 

*** Price per Piece***

Pls. read with cautiously, this description is just from believes only.

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.