Biotite Rough / หินธรรมชาติไบโอไทต์ [13040795]

PrintEmail
Name : Biotite
Type : Rough Stone
Country of Origin : Tanzania
Hardness : 2.5-3 Mohs
Size of Stone : approx. 30x45 mm.
 Biotite Rough / หินธรรมชาติไบโอไทต์ [13040795]
Base price 550.00 ฿
Sales price 550.00 ฿
Discount
Price / kg:
Description

ชนิด : ไบโอไทต์

ประเภท : หินธรรมชาติ ไม่ขัดมัน

ประเทศ : แทนซาเนีย

ความแข็ง : 7 โมห์

ขนาด :  ประมาณ30x45 มม

คุณสมบัติ นอกจากมีคุณสมบัติ Mica, แร่ Biotite ช่วยให้หนึ่งที่จะมองหาเหตุผลในสภาพแวดล้อมและปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ "เห็น" ไปไกลกว่าปัญหา จะช่วยให้หนึ่งที่จะทิ้งไม่มีนัยสำคัญรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องและให้ภาพที่ชัดเจนของแต่ละประเด็น

HEALING : แร่นี้ถูกเรียกว่า "หินของชีวิต" และถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือรูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาดวงตาที่จะปล่อยและการเจริญเติบโตเหี่ยวและเพื่อควบคุมการหลั่งของน้ำดี

biotite LENS : เลนส์ Biotite ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาและนำมาซึ่งข้อมูล – ทั้งภายในจิตใจ และในโครงสร้างขององค์กร เป็นที่หินที่ดีสำหรับสำนักงานที่เพิ่มขึ้นวิธีการที่เป็นระบบและระเบียบ นอกจากนี้ยังเพิ่มวิสัยทัศน์ของตาที่สาม อำนวยความสะดวกในช่องทางเดินที่ชัดเจนจากอาณาจักรอื่น ๆ ครั้งในอดีตและอารยะธรรม มันเป็นหินแห่งจักระมงกุฎเปิดเชื่อมต่อกับคนที่สูงกว่าตัวเอง และการเสริมสร้างจิตสำนึกที่แท้จริง มันช่วยในการเปลี่ยนแปลงคนที่ความคิดความคิดอุปาทาน และความเชื่อที่มีต่อการก่อให้เกิดจิตวิญญาณของตัวเอง มันถูกใช้ในการรักษาความสามารถ และดวงตาและเมื่อถือเลนส์ Biotite ในระหว่างการบำบัดด้วยการฝังเข็มจะเพิ่มการไหลของพลังงานไปยังตำแหน่งที่กำกับ


*** (ราคาต่อ 1 ชิ้น นะคะ) **

โปรดใช้วิจารณาญาณในการอ่าน เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นค่ะ


Name  : Biotite

Type : Rough Stone

Country of Origin  :  Tanzania

Hardness  : 2.5-3 Mohs

Size of Stone  : approx. 30x45 mm.

ATTRIBUTES: In addition to the Mica properties, Biotite mineral allows one to look rationally in ones environment and the issues affecting ones environment, promoting "seeing" farther than the issue.  It allows one to discard insignificant, irrelevant details and provides a clear picture of each issue.

HEALING: This mineral  has been called the  "stone of life" and has been used in diagnosing disorders associated with disorganized cellular patterns.  It can also be used in the treatment of the eyes, to release and wilt growths, and to regulate the secretion of bile.

BIOTITE LENS: The Biotite Lens has been used to assist in the maintenance and order of information - both within the mind and in the structure of organization, an excellent stone for the office, which increases systematic and methodical approaches.  It also increases the visions of the third-eye, facilitates clear pathway channels from other realms, past times and civilizations.  It is the stone of the crown chakra, opens connected-ness with the higher-self and enhancing ones true consciousness.  It assist in changing ones ideas, preconceived notions, and beliefs towards the realization of the spiritual self.  It has been used in the treatment of motor abilities and the eyes and when holding the Biotite Lens during acupuncture treatments, it increases the flow of energy to the directed locations

*** Price per Line***

Pls. read with cautiously, this description is just from believes only.

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.