Bracelet/สร้อยข้อมือ

Bracelet Amethyst / สร้อยข้อมืออเมทิสต์ [20210001]

ชนิด : อเมทิสต์ อุปกรณ์ตกแต่ง : เอ็นยืด ประเทศ : บราซิล ...

Base price: 450.00 ฿
Sales price: 450.00 ฿
Discount:
Price / kg:

Bracelet Fluorite / สร้อยข้อมือฟลูออไรต์

ชนิด : ฟลูออไรต์ ประเทศ : บราซิล ความแข็ง : 4 โมห์

Base price: 450.00 ฿
Sales price: 450.00 ฿
Discount:
Price / kg:
Base price: 1,350.00 ฿
Sales price: 1,350.00 ฿
Discount:
Price / kg: