วิธีการสั่งซื้อ &ชำระเงิน / ORDER & PAYMENT INSTRUCTION

สินค้าทุกชนิดของ The Lover Group เป็นของแท้

โดย รับประกันหินแท้ทุกชิ้น จากธรรมชาติ (กรณีสังเคราะห์ จะมีรายละเอียดบรรยายไว้ให้เห็นชัดเจน), หินทิเบต นำเข้าจากทิเบตโดยตรง, รุทรักษะนำเข้าจากประเทศอินเดีย ท่านจะได้รับใบรับประกันสินค้า 1 ใบต่อสินค้า 1 ชิ้น หรือ 1 รหัส

The Lover Group ยินดีรับประกันความพึงพอใจ

ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว ไม่พึงพอใจ สามารถส่งคืนสินค้า (ในสภาพเดิม) และรับเงินคืน (เฉพาะค่าสินค้า) ทั้งนี้ ยกเว้น สินค้าสั่งทำ หรืองานเชือกถัก ที่ต้องสั่งทำขึ้นโดยเฉพาะ

บริการดูแลรับซ่อมตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ถ้ามีการชำรุด ทาง The Lover Group ซ่อมให้ฟรี ยกเว้นแต่ต้องการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบ หรือ ต้องเพิ่มหินเข้าไป รวมทั้งค่าจัดส่ง

นอกจากสินค้าในแค็ตตาล็อคแล้ว

เรามีบริการพิเศษ รับออกแบบ สั่งทำ ได้ โดยอาจทำแบบใหม่ หรือ อยากได้สร้อยแบบรหัสนี้ แต่เป็นหินอีกชนิดหนึ่ง สามารถสอบถามและให้ประเมินราคาก่อนได้

บริการพิเศษ ห่อของขวัญ

รวมถึงเขียนคำอวยพรตามที่ท่านต้องการ ครั้งละ 50 บาท

ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์

ทั่วประเทศ 50 บาท

มีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่าน ในเขต กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสั่งซื้อ และเลือกชมสินค้า พร้อมชำระเงินปลายทางค่ะ
อัตราค่าบริการ : สอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงที่โทร. 02-642-0357 (หลังเที่ยงนะคะ)

หากไม่สะดวกสั่งซื้อทาง Internet

สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ที่นี่ค่ะ พิมพ์ใบสั่งซื้อ
หรือจะ Download แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (Microsoft Word) ได้ที่นี่ค่ะ Download

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้ว กรุณารอ E-mail ยืนยันคำสั่งซื้อ

จากทาง The Lover Group เพื่อตรวจสอบสต๊อค และจำนวนที่เหลือ ว่าตรงกับความต้องการในใบสั่งซื้อหรือไม่ ก่อนการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ท่านสามารถเลือกวิธีแจ้งรายละเอียดการชำระเงินได้ดังนี้

- โทร.แจ้งการชำระเงิน ที่สายตรงเบอร์ 02-642-0357 หรือ 089-5777-567 หรือใช้ SMS แจ้งรายละเอียดที่ 089-5777-567
- Fax.สำเนาใบนำฝาก หรือ Slip ATM มาเป็นหลักฐาน ที่ Fax Number #02-642-0357
- Scan สำเนาใบนำฝาก หรือ Slip ATM ส่งมายัง E-mail Address : TheLoverGroup@hotmail.com
- ถ้าไม่สะดวก ในการจัดส่งสำเนาเอกสารการชำระเงิน ก็สามารถระบุรายละเอียด วันที่โอน, หมายเลขอ้างอิง, ชื่อธนาคารที่โอนเข้า และจำนวนเงินที่โอน ส่งมายัง E-mail Address : TheLoverGroup@hotmail.com
- กรณีใช้การชำระเงิน โดย Electronic Banking ซึ่งไม่มีสำเนาการโอนเงิน ขอให้ท่านจดเลขที่อ้างอิงการโอนเงินจากธนาคารที่แสดงในระหว่างการ Confirm การโอนเงิน พร้อมทั้ง ระบุรายละเอียด วันที่โอน, ชื่อธนาคารที่โอนเข้า และจำนวนเงินที่โอน ส่งมายัง E-mail Address : TheLoverGroup@hotmail.com

ทาง The Lover Group จะจัดส่งสินค้าให้ท่านไม่เกิน 4 วัน

หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

All items of goods as real natural stone (In case of synthetic will descripe clearly in the detail of product), natural dZi from Tibet, Rudraksha from India , you will get warrantee card 1 item for 1 card or 1 code.

We try to give the picture to be the most with reality, including not to intend in order to wide any natural defective make and giving additional data in full detail page of goods in each item that shall be reasonable of price and quality.

Satisfaction Warrantee Policy

You can return any unsatisfied goods except silk or any made to order goods within 7 days in the original condition. After you send back the goods, we will transfer money back in the amount of the goods price deduct by transferring fee or other expenses.

We have after service for 3 months.

If you get something wrong and have to fix free service in that period exclude you have to change any material, insert more stone and delivery fee.

You can change the size of Silver Ring within 3 size with free service but only one time exclude delivery fee.

Please verify your ring size by measuring Ring Size from Internal Dimension in cm. then inform us by e-mail : shopping@stonelover.com) Normaly adjusting Ring Size will take time at least 1 week.

Besides the goods from our catalogue

we have special service in design and made to your order. You can check the price before placing order.

We have wrap up goods to be a special gift service

and send to your special person on the day you want and also have some message on card. This service have 50 Baht charge exclude delivery fee.

Delivery fee all over Thailand

is 50 Baht.

You can also order by fax.

please print the 'Ordering Form' here. Ordering Form
But if you want to download this form in Microsoft Word click here. Download

After order, please wait for Confirm E-mail from The Lover Group

to check stock and amount of goods is matching to your order or not.

Pls. contact us before using PayPal

by e-mail : TheLoverGroup@hotmail.com

Please transfer the money

to Bank or ATM

After transferring money, please inform us about your payment by one of these 4 methods

- Make a call for detail of your payment or SMS to Direct Line : 66-2642-0357, 66-895-777-567 or
- Fax your payment slip to our Fax Number.66-2642-0357
- Scan your slip and send to us at E-mail Address : TheLoverGroup@hotmail.com
- If you are not convenient to fax or scan slip you can also inform us by specify your payment details such as the date, reference number, the name of bank and the amount of money and send to us at E-mail Address : TheLoverGroup@hotmail.com
- If you pay by Electronic Banking which didn't get any slip, please record the reference number in the process of confirm to transfer money and other details such as the date, the name of bank and the amount of money and send to us at E-mail Address :TheLoverGroup@hotmail.com

The Lover Group will deliver your order within 4 days

after your payment all over Thailand. In case of international will inform later.