อัญมณีประจำปีเกิด

ปีชวด

อัญมณี : โกเมน

ปีฉลู

อัญมณี : มุกดาหาร

ปีขาล

อัญมณี : อความารีน

ปีเถาะ

อัญมณี : มรกต

ปีมะโรง

อัญมณี : ทับทิม

ปีมะเส็ง

อัญมณี : ควอตซ์ใส

ปีมะเมีย

อัญมณี : ไพลิน

ปีมะแม

อัญมณี : มุกดาหาร

ปีวอก

อัญมณี : ซิทริน

ปีระกา

อัญมณี : โกเมน

ปีจอ

อัญมณี : มรกต

ปีกุน

อัญมณี : ทับทิม