อัญมณีประจำเดือนเกิด

เดือนมกราคม

อัญมณี : โกเมน

เดือนกุมภาพันธ์

อัญมณี : อเมทิสต์

เดือนมีนาคม

อัญมณี : แจสเปอร์

เดือนเมษายน

อัญมณี : ไพลิน, ลาพีส ลาซูลี

เดือนพฤษภาคม

อัญมณี : อาเกต

เดือนมิถุนายน

อัญมณี : มรกต, ไข่มุก

เดือนกรกฎาคม

อัญมณี : โอนิกซ์, เทอร์ควอยส์

เดือนสิงหาคม

อัญมณี : คาร์เนเลียน, มูนสโตน

เดือนกันยายน

อัญมณี : เพริโดต์

เดือนตุลาคม

อัญมณี : โอปอล, อความารีน

เดือนพฤศจิกายน

อัญมณี : ซิทริน

เดือนธันวาคม

อัญมณี : ทับทิม