คู่มือการใช้สี และอัญมณี เพื่อสร้างสิริมงคล และเสริมบารมี
วันเกิด บริวารรัก อายุยืน มีอำนาจ รวย มีที่ดิน ขยัน ผู้ใหญ่รัก เสียหาย
อาทิตย์ แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า
จันทร์ ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม
อังคาร ชมพู, ม่วงแดงดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล
พุธ (กลางวัน) เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ
พุธ (กลางคืน) เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วงแดงดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด
พฤหัส เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา
ศุกร์ น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ เขียว, เขียวสด ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น
เสาร์ ดำ, ม่วง, เทา เหลืองสด, แสด เขียวอ่อน, เมฆหมอก พลอยสีขุ่น น้ำเงิน, ฟ้า แดงสด, ส้ม ขาว, ขาวนวล ชมพู, ม่วง, แดง, ดำ เขียว, เขียวสด