ทัวร์มาลีน (Tourmaline)

ทุรมาลี (Turamali)เป็นภาษาสิงหล เป็นคำที่ใช้เรียกรัตนชาติของศรีลังกาในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันเรียกว่า "ทัวร์มาลีน" มีลักษณะเป็นผลึกแท่งยาว ความแข็ง 7-7.5 มีความวาวแบบแก้ว หรือยางสน ในแท่งผลึก อาจมีสีเดียว หรือหลายสี สลับกันไปเป็นช่วงๆ และผลึกบางแท่ง เมื่อเราตัดตามขวางผลึก ให้เป็นแว่น ๆ จะเห็นตรงกลางเป็นสีหนึ่ง ส่วนขอบ ๆ จะเป็นอีกสีหนึ่ง บางทีก็เหมือน แตงโมผ่าครึ่ง ตรงกลางเนื้อพลอยจะเป็นสีแดง ส่วนขอบ ๆ จะมีสีเขียว อยู่เป็นวงโดยรอบ

ทัวร์มาลีนมีสีสันมากมาย เช่นเดียวกับแร่ชนิดอื่น ๆ และกำลังเป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะตลาดยุโรป และอเมริกา แต่ละสีจะมีชื่อเรียกเฉพาะต่างกันไป ดังนี้

สีขาวหรือไม่มีสี เรียกว่า อะครอยต์ (Achroite)
สีชมพู แดง เรียกว่า รูเบลไลต์ (Rubellite)
สีเขียว เรียกว่า โครม ทัวร์มาลีน (Chrome Tourmaline)
สีน้ำเงิน เรียกว่า อินดิโคไลต์ (Indicolite)
สีม่วง เรียกว่า ไซเบอร์ไลต์ (Siberlite)
สีน้ำตาล เรียกว่า ดราไวต์ (Dravite)
สีดำ เรียกว่า ชอไลต์ (Scholite)
สีเหลือง เรียกว่า เยลโลว์ ทัวร์มาลีน (Yellow Tourmaline)
ก้อนเดียวกัน ที่มีหลายสี คล้ายแตงโมผ่าครึ่งซีก เรียกว่า คอนเซนตริกแบนด์ (Concentirc Band)
ก้อนเดียวกัน มีสองสี ครึ่งซ้ายอาจเป็นสีเขียว ครึ่งขวาอาจเป็นสีแดงอย่างละครึ่งเม็ด เรียกว่า ไบ-คัลเลอร์ (Bi-Colour)

ทัวร์มาลีนสีแดง หรือชมพูจะได้รับความนิยมมากที่สุด ราคาจะสูงที่สุด ส่วนสีเขียวก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ราคาจะขึ้นกับขนาด และความงาม

(จากหนังสือศรีสรรพ์อัญมณี)