บุษราคัม (Topaz)

บุษราคัมหรือ พลอยแซฟไฟร์สีเหลือง จัดเป็นพลอยแซฟไฟร์ ที่เป็นที่นิยมเช่นกัน หากสีสวย มีประกายแวววาวดี ใสสะอาด ไร้มลทิน (โดยปกติบุษราคัม จัดเป็นแซฟไฟร์ ที่มีมลทินน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับไพลิน และทับทิม) ก็จะมีราคาสูง เท่าๆ กับไพลิน หรืออาจสูงกว่าเสียอีก เนื่องจากค่อนข้าง จะหาสวยได้ยาก กว่าไพลิน

สีที่สวยของบุษราคัม คือ สีเหลืองสดใส ไม่มีสีน้ำตาล ส้ม เขียวปน มีโทนสีมืด - สว่างปานกลาง ความเข้มของสีเหลือง ไม่อ่อนมาก ส่วนใหญ่พลอยบุษราคัม จากจันทบุรีมักจะมีสีน้ำตาลปนทำให้ได้ พลอยสีเหลือง เหล้าแม่โขง ซึ่งเป็นสีที่นิยม ในหมู่คนไทย จึงทำให้มีราคาแพง สำหรับพลอยบุษราคัม สีเหลืองอมส้ม มักจะพลอย จากศรีลังกา โดยได้จากการ นำพลอยก้อนสีขาวขุ่น มีจุดเหลืองมาเผา จนได้พลอยใส สีเหลืองอมส้ม บางทีก็อมน้ำตาล บางทีก็ได้สีเหลืองทอง ซึ่งราคาแพงเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมี พลอยบุษราคัมศรีลังกา ส่วนที่เผาไม่ออก คือ ไม่ได้สีเหลืองสวย แต่ได้เป็นสีขาวใส หรือขาวมีเหลือง ปนนิดหน่อย ซึ่งมีการนำเอา พลอยส่วนนี้ ไปอาบรังสี เพื่อให้มีสีเข้มขึ้น แต่สีเหล่านี้จะไม่คงทนถาวร

วิธีแยกระหว่างพลอย

ซีลอนเผาออกได้สี เหลืองสวยงาม กับพลอยซีลอนอาบรังสี ทำได้โดยใช้ไฟ 100 วัตต์ ส่องที่พลอย ระยะห่างประมาณ 1 นิ้ว เวลาประมาณ 15 นาที ถ้าเป็นพลอยซีลอนเผา สีของพลอยจะเข้มขึ้น เป็นสีน้ำตาลเข้ม และจะกลับเป็น สีเดิมเมื่อปล่อยให้เย็นลง ส่วนพลอยบุษราคัม สีเหลืองอาบรังสี สีจะจางลงจนซีด แต่ถ้าเป็น พลอยบุษราคัม เผา/ไม่เผา ของจันทบุรี และออสเตรเลีย จะไม่มีผลกระทบเลย นอกจากนี้ ให้ระวังพลอยสังเคราะห์ เพราะจัดว่าตรวจดูยาก เนื่องจาก พลอยบุษราคัมแท้ ก็จะไม่ค่อยมีมลทิน เด่นชัด แต่ก็สามารถพลิกค้น หามลทินได้ ส่วนพลอยบุษราคัม สังเคราะห์ก็จะใส ไร้มลทิน จะมองเห็นเส้นโค้ง ซึ่งหายาก อยู่ในเนื้อพลอย แต่เหลี่ยมพลอย จะไม่คมชัดเหมือนของแท้ ดังนั้น ถ้าไม่แน่ใจส่งให้ ผู้ชำนาญตรวจดูก่อน ราคาของพลอยบุษราคัม ถ้าเป็นพลอยจากจันทบุรีสีสวย ราคาก็จะแพงกว่า พลอยบุษราคัมซีลอนเท่าตัว

(จาก Rock-Hut information)