โอปอล (Opal)

โอปอล เป็นรัตนชาติ อีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม มานาน ในที่นี้จะหมายถึง โอปอลมีค่า (Precious opal) แหล่งโอปอล ที่สำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย เม็กซิโก บราซิล เป็นต้น

ลักษณะเด่นพิเศษของโอปอล คือ มีการเกิดสีหลากหลาย ในตัว มีการเล่นสี (Play of colors) เป็นประกายรุ้ง เมื่อพลิกหมุนไปมา ในทิศทางต่างๆ กัน มีการเหลือบ เล่นแสง (opalescence) คือ มีสีขาวออกสีน้ำนม หรือเหลือบเหมือน เปลือกมุก

ราคาของโอปอล

1. โอปอลดำ (Black opal) จัดเป็นโอปอลที่หายาก และมีราคาแพง มีลักษณะกึ่งโปร่งแสง ถึงทึบแสง มีประกายไฟ สวยงาม มีลักษณะสีเนื้อแร่ ในตัวเองเป็นสีดำ หรือเทาดำ หรือสีอื่นๆ ที่ค่อนข้างมืดเข้ม เช่น น้ำเงินเข้ม เขียวเข้ม - ดำ น้ำตาลเข้ม - ดำ เป็นต้น ซึ่งลักษณะสีเนื้อแร ่ที่ค่อนข้างมืดนี้ จะทำให้ประกายสี ที่หลากหลาย ของโอปอลนั้น มีความสวยสดใส เด่นชัดมากขึ้น

2. โอปอลเม็กซิกัน (Mexican opal) เป็นโอปอล ที่มีลักษณะ กึ่งโปร่งแสง - โปร่งใส มีลักษณะสี เนื้อแร่ต่างๆ เช่น ใสไม่มีสี เหลือง ส้ม น้ำตาล และแดง เป็นต้น ถึงแม้จะเรียกว่า โอปอลเม็กซิกัน ก็มิได้หมายความว่า เป็นโอปอล ที่มาจากเม็กซิโก เลยทีเดียว อาจจะมาจาก ออสเตรเลีย หรือที่อื่นๆ ในโอปอลชนิดนี้ อาจจะจัดแบ่งได้อีก เช่น โอปอลน้ำ (Water opal) หรือ โอปอลเยลลี่ (Jelly opal) เป็นโอปอลที่ใสไม่มีสี มีไฟสวยงาม โอปอลไฟ (Fire opal) เป็นโอปอลที่โปร่งแสง - โปร่งใส มีไฟ มีสีเนื้อแร่สีแดง สีส้ม

3. โอปอลขาว ( White opal ) เป็นโอปอลที่กึ่งโปร่งแสง - ทึบแสง มีสีเนื้อแร่สีขาว มีสีต่างๆ สวยงาม แต่ไม่เด่นชัด เท่ากับในโอปอลดำ และโอปอลชนิดอื่นๆ

(จาก Rock-Hut information)