รูปทรงของหินกับการส่งพลังบำบัด

1. หินบำบัดทรงกลม (Ball/Sphere) เหมาะกับการพยากรณ์ เห็นภาพในอดีตและปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย เป็นรูปแบบหินที่กระจายพลัง ได้อย่างสม่ำเสมอ สร้างความกลมกลืน สามัคคี และใช้ในการบำบัดอย่างต่อเนื่อง หินทรงนี้จะส่งพลังที่ละเอียดอ่อน แบบต่อเนื่อง บางคนใช้ร่วมกับน้ำ เช่น ทำน้ำหมุน หรือเรียกว่า ศิลาวารี

2. หินบำบัดแบบขัดมัน (Tumbled/Polished) ก็คือหินรูปทรงธรรมชาติ แต่ผ่านการขัดมัน โดยยังยึดรูปทรง ธรรมชาติแบบเดิม ๆ เป็นที่นิยมมาก เป็นการกระจาย พลังแบบวงกว้าง แบบสนามพลัง โดยส่งพลังออกมาแบบวงกลม และวงรี เหมาะแก่การ พกพา และบำบัดเฉพาะจุด

3. หินบำบัดธรรมชาติ (Rough/Natural) คือหินรูปทรงธรรมชาติดั้งเดิม ไม่ได้ผ่านขบวนการขัดมันแต่อย่างใด พลังงานที่แผ่นออกมาถี่ และสูงกว่า แต่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอเหมือนหินขัดมัน เป็นไปตามพลังแห่งพื้นโลก

4. หินบำบัดทรงปิรามิด (Pyramid) ถือเป็นรูปทรงที่ส่งพลังพิเศษ หรือ Cosmic ออกมาจากภายใน ปิรามิด ซึ่งหากปิรามิดมีสัดส่วนที่ถูกต้อง สามารถในใช้บำบัด โดยเป็นตัวส่ง ตัวรับ โปรแกรมทางไกลได้

5. หินบำบัดทรงไข่ (Egg Shape) หินบำบัดรูปทรงนี้ เป็นที่นิยมมาก สำหรับชาวญี่ปุ่น เป็นการกระจายแสงออร่า แบบวงรี เหมาะอย่างยิ่ง ต่อการเข้าถึง ผู้อ่อนวัยกว่า เป็นการลดช่องว่าง และปรับให้เข้ากันได้ง่ายขึ้น 6. หินบำบัด รูปทรงแท่งเหลี่ยม

6. หินบำบัดทรง 6 เหลี่ยม (Pointer) เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความมั่นคง หลักดำรงชีวิต เหมาะแก่การเป็นตัวกลาง ส่งต่อพลังงาน คล้ายกับรูปทรงปิรามิด

7. หินบำบัดทรงพุ่ม/ทรงถ้ำ (Cluster/Geode) เป็นรูปทรงที่เปี่ยมล้น ด้วยพลังงาน ผลึกเยอะ และส่งพลังงานจากปลายแหลมของแต่ละผลึก ถ่ายทอด พลังงานสม่ำเสมอ เหมาะแก่การปรับฮวงจุ้ย สำหรับองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อเพิ่ม ความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการ นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มพลัง แก่หินบำบัดรูปทรงอื่น ๆ ได้

8. หินบำบัดรูปชาม (Bowl Shape) เป็นหินที่มีลักษณะเหมือนชาม หรือโถ เหมาะแก่การวางหินชนิดอื่นลงในชาม เพื่อเพิ่มพลังให้สูงยิ่งขึ้น

9. หินบำบัดทรงเหลี่ยมอัญมณี (Jewelry) เป็นหินที่ผ่านการเจียระไนอย่างสวยงาม ถือว่าเป็นหินที่มีความถึ่สูงมาก ๆ เนื่องจากผ่านการเจียเหลี่ยมมุมที่สวยงาม

10. สร้อยหิน (Stone Ornamental) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ เครื่องประดับ ซึ่งสามารถพกพาได้ มีการสัมผัสผิวตลอด เรื่องระดับพลังงาน จะขึ้นอยู่กับรูปทรง ของเครื่องประดับนั้น ๆ

(จากหนังสืออัศจรรย์ อัญมณี พลอยสี บำบัดโรค ของ มล.อัคนี นวรัตน และหนังสือ หินและคริสตัล 2 พลังแห่งความรัก ของ คุณปรีดา ลิ้มศริ)