เมล็ดพืชมงคล Rudraksha Bead

รุทรักษะ 1 หน้า พระศิวะ (1 Mukhi Rudraksha)ช่วยเพิ่มสติ และสมาธิ รวมถึง ความนึกคิดจิตใจ เพิ่มมุมมองต่อโลกกว้าง และช่วยให้ผู้สวมใส่มีความสุข และรู้สึกสบาย อย่างไม่ยึดติด นอกจากนั้น ยังช่วยผลักดันสู่ความสำเร็จ เพิ่มความเชื่อมั่น เป็นทางแห่งชัยชนะ เพิ่มพูนบารมี ชื่อเสียงกึกก้อง นำมาซึ่งความสงบสุข มักมาในรูปแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หรือรูปแบบกลม นำมาซึ่งพลังเช่นเดียวกัน
The One Mukhi Rudraksha is the symbol of Godhood, Supreme Truth and Attainment of Eternity. The One Mukhi Rudraksha is itself Lord Shankar and it is the main among all Rudrakshas of all faces. It is ruled by the Sun and enlightens the Super Consciousness. It brings the power of Dharana to the wearer meaning the power to concentrate the mind on an object. The wearer of One Mukhi Rudraksha gets his mental structure changed and he begins to feel renunciation from the worldly affairs and naturally inclines towards GOD. His mind begins to concentrate on the Supreme Element that is Partattva Dharana cha jayate Tatprakashnam thus the discoverers of Aatma Tattva must wear One Mukhi Rudraksha.

รุทรักษะ 2 หน้า พระศิวะ และพระแม่อุมา (2 Mukhi Rudraksha) ช่วยในเรื่องความรัก มีพลังความอ่อนโยน และผลักดันความรัก ให้สมหวัง และยาวนาน หากเป็นครอบครัว ก็ช่วยให้หวานชื่น และอบอวลไปด้วยความอบอุ่น หากมีปัญหาในเรื่องความรัก ก็จะช่วยนำมาซึ่งการให้อภัย ความเข้าใจ และปรับให้เข้ากันได้ และ ความเป็นหนึ่งเดียว
2 Mukhi Rudraksha effectively control the malefic effects of Moon such as diseases of Left eye, kidney, intestine in physical level and in the spiritual level such as lack of harmony in relationship etc. Two faced Rudraksha has natural two lines or faces. It is oval in shape and is available in two varieties – Nepal and Haridwar ( India).It is the symbol of ArdhaNareeshwara, a joint image of the Lord Shiva and Goddess Parvati (Shakti). In this image we see both in one body. It brings unity like the family unity in form, speech and Meaning. Being capable of getting riches and virtuous off springs by wearing two faced Rudraksha, it’s wearer becomes capable of leading peaceful and sacred life and the wearer’s family finds the reverence and faith continuously increasing among them. Removing the differences of opinions between the Teacher & the pupil, the father and the son, the husband and the wife, and friends, it establishes unity between them.

รุทรักษะ 3 หน้า พระตรีมูรติ (3 Mukhi Rudraksha) ช่วยให้มี ความรู้สึกหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด หรือบาป รู้สึกผ่อนคลายจากความกังวล หรือความรู้สึกทุกข์ทรมาน จากความนึกคิดที่ซับซ้อน จากภายในจิตใจ ทั้งความกลัว ความรู้สึกผิด และความเศร้าสร้อย ช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ นำมาซึ่งความราบรื่นในการดำเนินชีวิต ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ คนมุ่งร้ายหรือสุขภาพที่ไม่ดี กลับกลับกลายเป็นดี
3 Mukhi Rudraksha Bead is known to be one of the most powerful Rudraksha for stopping all problems created in the past and existing in the present moment and about to take place in the Future. This Rudraksha Bead combined with appropriate Mantras helps to dramatically change a persons life for the better in the 40 days it takes to complete an initial Mantra Discipline. The 3 Mukhi Rudraksha Bead is a life saver. The wearer feels its influence by attaining success in his efforts, favourable means, learning and knowledge. Its best virtue is that it makes the wearer free from chronic fever certainly. It contains the Trinity of Gods: Brahma, Vishnu and Mahesh. king of mountains thus I have explained to you the different types of Rudrakshas based on the number of faces.

รุทรักษะ 4 หน้า พระพรหม (4 Mukhi Rudraksha) ช่วยเพิ่มพลัง การสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสติปัญญา และความจำเป็นเลิศ เหมาะสำหรับผู้นำ และผู้ที่กำลังศึกษา ช่วยให้เรียนเก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง และเข้าใจง่ายในทุกเรื่อง
4 mukhi Rudraksha has four linings from head to bottom at equal distance. Its ruling planet is Mercury. The power of Brahma exists in its whole effectiveness and Divinity. Being influenced by the creative wisdom of the four headed Lord Brahma, it gives the wearer the creative power and provides him learning and knowledge. The dull mined students must wear it. And it is beneficial to scientists, researchers, intellectuals, artists, writers and journalists. In mythology it represents Goddess Saraswati and Brahma. Malefic effects of Mercury include intellectual dullness of mind, lack of grasping and understanding power, difficulty in effective communication and also neurotic conditions of mind. This mukhi also governs logical and concrete and structural thinking. It increases wit and intelligence. If the three beads of four faced Rudraksha are fastened in the right hand nobody can be stand to face to the wearer.

รุทรักษะ 5 หน้า พระศิวะ (5 Mukhi Rudraksha) ช่วยเรื่องสุขภาพ และนำมาซึ่งความสงบสุข ตลอดจนช่วยเพิ่มความทรงจำ ไม่ให้หลงลืมง่าย มีพลังเสริมของธาตุทั้ง 5 เสริมเรื่องสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง นำมาซึ่งความโชคดี และช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
5 mukhi Rudraksha is the form of Rudra named aalagni. The wealth, in the form of learning that man gains in the world, should be apparent and permanent only then it is meaningful. Five faced Rudraksha is useful for this purpose. In the long run we lose our power to maintain the learning that we have gained and at last it vanishes. We forget the acquired learning or cannot remember the lost learning only after wearing the five faced Rudraksha. Agni (fire) purifies the metals and similarly five faced Rudraksha rectifies all the vices and faults of Jeeva and makes him pure and Jeeva gains the form of Pashupati i.e. the Lord of all creatures after becoming free from the animal instincts. By wearing its mala the wearer’s mind remains peaceful. There is no suspicion about the fact that the wearer of Five faced Rudraksha mala never gets untimely death. A mala of five face rudraksha is also worn. It keeps the blood pressure normal. And the fear of untimely death disappears. If three beads of Five faced rudraksha are dipped overnight in water in a glass and the water drank in the morning on empty stomach, then the person gets free from blood pressure and related illnesses.The wearer of five Mukhi gains health and peace. It increases memory also. Five Mukhi Rudraksha monitors blood pressure and cardiac ailments. Affects all major Chakra points.

รุทรักษะ 6 หน้า พระขันธกุมาร (6 Mukhi Rudraksha) ช่วยลบล้างบาดแผลทางจิตใจ ความโศกเศร้า ตลอดจน นำมาซึ่งการเรียนรู้ และสติปัญญา ความฉลาดเฉลียว ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และรู้สึกถึงคุณค่าของความรัก มองโลกในแง่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง นอกจากนั้น ยังช่วยให้ได้รับชัยชนะ ต่อศัตรู ต่อโชคชะตา เอาชนะต่ออุปสรรคได้ทั้งมวล มีความสุข ทั้งกายและใจ
6 mukhi Rudraksha is the center of the power of Lord Shiva’s second son, Kumar Kartikeya. It gives learning, wisdom and knowledge and increases will power. Moreover, it saves us from the worldly sorrows. A combination of four face rudraksha and six face rudraksha enhances the vocal & mental power of the wearer amazingly. It is very good for company managers, businessmen, journalists and editors etc. It also governs genital organs. Its ruling planet is Venus. Venus governs Genital organs Throat, Valor, Sexual pleasure, Love, Music etc. It’s malefic effects can cause diseases and problems in above. Wearing six Mukhi rudraksha helps in controlling the malefic effects of Venus and increases the concentration. Six Mukhi rudraksha is very dear to Lord Kartikeya and is the source of his energy.

รุทรักษะ 7 หน้า พระแม่ลักษมี (7 Mukhi Rudraksha) ช่วยให้เอาชนะความทุกข์ทรมาน ที่เคยได้รับทั้งทางด้าน ร่างกาย, จิตใจ และการเงิน นำมาซึ่งความก้าวหน้าในเรื่องการงาน ธุรกิจ ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในอย่างมีความสุข เพิ่มพูนเงินทอง ฐานะ และความร่ำรวย เรียกว่า มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เงินเข้ามาดั่งสายน้ำ
7 mukhi Rudraksha is the symbol of Anang shiva. Seven faced rudraksha is saptmatradhi Daivat, saptashyadevat and saptmuni Daivat. It represents Goddess Mahalaxmi. Good health and wealth is blesses to him who wears Seven Faced Rudraksha. Those who are suffering from miseries pertaining to body, finance and mental set-up should wear it. By wearing seven face Rudraksha man can progress in business and service and spend his life happily. Seven mukhi rudraksha may be worn on a regular basis. It affects entire psychological and physical neurophysiology. It sublimates the malefic effects of Shani. There is no taboo written in authentic Puranas to be followed while wearing them. They have a life of thousand years if well taken care of. They should be preserved in a locker or at some safe place since they are considered as very valuable.

รุทรักษะ 8 หน้า พระคเณศ (8 Mukhi Rudraksha) ช่วยขจัดอุปสรรค และนำมาซึ่งความสำเร็จในทุก ๆ เรื่อง เพิ่มความก้าวหน้า
8 mukhi Rudraksha is the second form of reflection of the first son of Lord Shiva, Lord Ganesh and is one who is worshipped prior to other gods. Eight linings present on it makes it a very effective Rudraksha. Its wearer becomes unaffected by miseries – physical, divine or mental. It sets the wearer free from the sin caused by telling a lie. It gives the wearer all kinds of attainments – Riddhies and Siddhies and leads him to Shivloka. His opponents are finished i.e. the minds or intentions of his opponents are changed and all obstacles in his path are removed. Ruling planet is Rahu hence helpful in sublimating the malefic effects of Rahu. It’s malefic effects are similar to that of Shani or Saturn as in 7 mukhi. It is held responsible for causing sudden effects. Snake bites are also the result of malefic effects of Rahu. Wearing 8 faced rudraksha keeps a check on the malefic effects of the planet Rahu. Ideal for writers and intellectuals.

รุทรักษะ 9 หน้า พระแม่ทุรคา (9 Mukhi Rudraksha) ช่วยเสริมสร้าง พลังในชีวิตอย่างมหาศาล พลังผลักดันให้ดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญ ได้รับความคุ้มครองจากดาวนพคราะห์ ทั้งเก้าป้องกันสิ่งไม่ดี และภูตผีปีศาจ
9 mukhi rudraksha is the form of the Goddess Durga (Shakti). It contains the power of Nine Deities. The worshippers of the supreme power Shakti must wear this Rudraksha. All the Rudraksha are the symbol of Lord Shiva but Nine faced Rudraksha contains special Nine qualities. It increases self-power. It makes us concentrate our mind and it also creates the belief that as by hiding the head into the lap of mother, all the fears of a child finish, similarity its wearer becomes fearless. The blessings of the Mother remain with him who always wears it. Nine faced Rudraksha gives the wearer both devotion and salvation.When invoked, the mother Goddess blesses the wearer with lot of energy, powers, Dynamism and fearlessness, which are useful to live a life of success. Gives Bhoga and Moksha. It's ruling planet is Ketu (Dragon's tail).

รุทรักษะ 10 หน้า พระนารายณ์ (10 Mukhi Rudraksha) นำมาซึ่งความรุ่งเรืองในทิศทั้งสิบ ช่วยปกป้องคุ้มครอง และขจัดสิ่งที่ไม่ดี ทำลายอำนาจมืด และช่วยให้เจริญรุ่งเรือง
Lord Vishnu, major god of Hinduism and Indian mythology, popularly regarded as the preserver of the universe. Some Puranic literature refers to him as the eternal, all-pervading spirit and associates him with the primeval waters believed to have been omnipresent before the creation of the world. So regarded, Vishnu is depicted frequently in human form, sleeping on the great serpent Shesha and floating on the waters. One hand holds a lotus; a second holds a conch; a third holds a discus (which always returns by itself after being thrown); and the fourth carries a mace. The petals of the lotus are believed to symbolize the unfolding of creation; the conch is said to symbolize that from which all existence originates; and the discus and the mace reputedly were obtained by Lord Vishnu as rewards for defeating the God Indra.

รุทรักษะ 11 หน้า พระหนุมาน( 11 Mukhi Rudraksha) ช่วยนำมาซึ่งสติปัญญา ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง เพิ่มพูนพลังงาน ผลักดันสู่ความสำเร็จ ปกป้องคุ้มครองอุบัติเหตุ เพิ่มสัญชาติญาณ
11 Mukhi Rudraksha is regarded as the light mass of Lord Rudra Shiva (Eleven Rudras). For the devotees of Lord Shiva it is the most effective and most successful Rudraksha. There are eleven Rudras and the eleventh Rudra is Lord Hanuman and taking his name ghosts and evil spirits run away. He is full of learning, virtues, cleverness and wisdom. Therefore, all these virtues are filled in the man who wears this eleven faced rudraksha. It makes the wearer strong, wise, healthy and without disease. This Rudraksha is the symbol of Indra, the king of Gods. It gives the wearer permanent happiness. It means that pleasure and happiness come to the man who worships Indra and makes him happy. It relieves the wearer from the fear of sudden death. It induces courage and confidence in the wearer to lead an adventurous life. It also helps in practicing meditation and religious rituals and removes the problems of yogic practices.

รุทรักษะ 12 หน้า พระสุริยะเทพ (12 Mukhi Rudraksha) ช่วยเพิ่มพลังจากสุริยะเทพ นำมาซึ่งความโชติช่วงชัชวาลย์ เหมาะสำหรับผู้บริหาร นักการเมือง นักปกครอง นักธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงสุด ขจัดซึ่งความกังวล ความสงสัย และความหวาดกลัว เสริมสร้างบุคลิก และแรงจูงใจ รู้แจ้งเห็นจริงในสายอาชีพของตนและช่วยเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
The 12 Mukhi Rudraksha is the Centre of Brilliancy and Lustre and Radiance and Strength of 12 forms of the God The Sun (SURYA). The wearer of this Rudraksha gets the quality of Surya to move continuously with brilliant radiance and strength. This Rudraksha gives knowledge and riches and all the earthly pleasures and is found miraculously effective. The 12 Mukhi Rudraksha is one of the most important Rudraksha to be worn by any person who needs to attract knowledge and riches and all the earthly pleasures. This Rudraksha is the most useful for the administrators. The person who wears the 12 Mukhi Rudraksha gets administrative capacity limitlessly. The 12 Mukhi Rudraksha must be worn by politicians and businessmen and aspirants of name and fame. Wearing 12 mukhi Rudraksha increases self image and motivation. Gives happiness and material gains and protects from accidents.

รุทรักษะ 13 หน้า พระอินทร์ (13 Mukhi Rudraksha) นำมาซึ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย และเติมเต็มทุก ความต้องการ นำมาซึ่งความสำเร็จ และความรัก ความสงบสุข ได้รับความนับหน้าถือตาในวงสังคม เสริมเสน่ห์ และความรักที่ดี
13 mukhi Rudraksha is the form of the king Indra. Lord Indra becomes happy, if it is worn. It gives riches. If a man wears, he is upgraded, his honour increases. It fulfills all the earthly desires and gives eight accomplishments (Siddhies), and the god cupid (Kamdeva) pleases with the man who wears it. “Kartikeya samo gyeye sarva Kaamarth Sidhidah.” This Rudraksha provides all attainments connected with chemical science. The researchers of medical science reach new horizons of success by wearing this thirteen face Rudraksha.

รุทรักษะ 14 หน้า พระศิวะ (14 Mukhi Rudraksha) นำมาซึ่งสัญชาติญาณ สัมผัสที่ 6 หยั่งรู้อนาคต ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ขจัดสิ่งที่ไม่ดี ภูตผีวิญญาณ มนต์ดำต่าง ๆ นำมาซึ่งความปลอดภัย และพลังในตัวเองอย่างเหลือล้น รุ่งเรืองในทิศทั้งสิบ ช่วยปกป้องคุ้มครอง และขจัดสิ่งที่ไม่ดี ทำลายอำนาจมืด ขจัดโรคร้าย
14 Mukhi Rudraksha is found most rarely and it pleases Lord Shiva to give the wearer His company. It is the most precious divine thing Deva Mani. It awakens the sixth sense organ by which the wearer foresees the future happenings. Its wearer never fails in his decisions. Its wearer gets rid of all the calamities, miseries, worries. It provides the wearer safety and riches. It is a very powerful antedote for Saturn miseries and provides miraculous cures to several ailments. It is recommended to be worn on chest as a necklace, on forehead on third eye region or on right arm. It helps in achieving moksha (salvation) from the world which is the essence of human life. The wearer of 14 mukhi rudraksha becomes divine and becomes dear to Lord Shiva.

รุทรักษะ 15 หน้า พระพสุภาติ (15 Mukhi Rudraksha) นำมาซึ่งความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจ เศรษฐกิจ เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย และช่วยขจัดและบำบัดแผลติดเชื้อทางผิวหนัง
The 15 Mukhi is a very rare rudraksha. This represents Lord Pashupati and is specially beneficial for economic progress. Its possesor is neither bereft of wealth nor inflicted by any kinds of skin diseases. This Rudraksa is a Highly Auspicious Rudraksa that influences the gaining of Mukti from Paasha and helps to prevent the loss of attainment of Moksa in this lifetime. This Rudraksa also pacifies emotional disturbance in the mind caused by the limitations caused by Paasha or bondage. The Lord Pashupati Rudraksa supports the Spiritual Path to Moksa in this physical lifetime and enhances Rudra Consciousness that is an aspect of Consciousness based in the process of actively destroying ignorance, suffering and pain that is produced by bondage and or attachment.

รุทรักษะ 16 หน้า พระนางวิคตอเรีย (16 Mukhi Rudraksha) นำมาซึ่งการปกป้องคุ้มครอง จากสภาพอากาศ ไม่ว่าร้อนหรือหนาว มีประโยชน์อย่างมากต่อการอยู่อาศัยในป่า ช่วยปกป้องบ้านเรือนจากอัคคีภัย,ขโมย และโจรกรรม
It represents victory and the possessor is never affected by heat or cold. It is especially useful for the saints living in jungles. The house in which it is kept is free from fire, theft or robbery.

รุทรักษะ 17 หน้า พระวิศวะกามา (17 Mukhi Rudraksha) เป็นตัวแทนของพระวิศวะกามา ผู้ก่อสร้างโลก ช่วยส่งผลเรื่องโชคลาภลอยที่ไม่คาดฝัน มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์, สังหาริมทรัพย์
It represents Vishvakarma the builder of this world. It is very effective in gaining unexpected money. It is specially useful in attaining property, vehicles and all physical assets.

รุทรักษะ 18 หน้า พระแม่ธรณี (18 Mukhi Rudraksha) เป็นตัวแทนของพระแม่ธรณี ช่วยนำมาซึ่งความสุข และสุขภาพที่ดี มีประโยชน์สำหรับผู้ตั้งครรภ์ หรือผู้ที่ต้องการปกป้องคุ้มครองบุตรหลานของตน
It represents the mother earth. The possessor remains happy and healthy. It is specially beneficial for the pregnant women in protecting their child.

รุทรักษะ 19 หน้า พระนารายณ์ (19 Mukhi Rudraksha) เป็นตัวแทนของพระนารายณ์ ผู้กำหนดสภาพความดันอากาศของโลก ช่วยปัดเป่าทุกข์ ภัยทั้งหลายให้โลก และหลุดพ้นจากความหวาดกลัวทั้งหลาย
It represents Lord Narayana. The possessor is bestowed with all worldly pleasures. There is no scarcity in their life.

รุทรักษะ พระคเณศ (Ganesh Rudraksha) นำมาซึ่งความสำเร็จสมปรารถนา เหมือนขอพรจากพระคเณศ
Ganesh Rudraksha bears a Trunk like elevation as is seen on the face of Lord Ganesha, the son of Lord Shiva. Ganesha, the elephant-headed God of success and overcoming obstacles, is also associated with wisdom, learning, prudence, and power. He gives 'Riddhi-Siddhi'. He is the first to be worshipped in the beginning of any auspicious occasion. Ganesh Rudraksha provides the wearer perfection in every sphere in life and the grace of Lord Ganesha is received by him. The Ganesh Rudraksha Bead is really special due to the way it grows the thorny protrusions of the outer surface of the Bead.

รุทรักษะ เมล็ดแฝด พระเการี สันการ์ (Gauri Shankar Rudraksha) สุดยอดแห่งรุทรักษะ มีพลังอำนาจของ 1 และ 14 หน้ารวมกัน จะไม่ขาดแคลนสิ่งใด ทั้งความสุข ชื่อเสียง เกียรติยศ ปราศจากความยากจน และความลำบากต่าง ๆ
Two naturally joined Rudraksha called Gauri Shankar is regarded as the form of Shiva & Parvati. It is so much full of influence that it causes the development and expansion of universe due to its being the unified and identified form of the Lord Shiva and the Goddess Uma. This form becomes the cause of expansion of the universe providing fertility. It makes the husband and wife identify each other. Therefore it is regarded the best thing for peace and comfort in the family. So, it is the most preferred gift as ancient texts mention that gifting rudraksha accrues punya (good karma).

รุทรักษะ พระกาพย์ เการี (Garbh Gauri Rudraksha) เหมาะสำหรับสตรี ผู้ที่ต้องการบุตร นำมาซึ่งความเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์แบบที่แท้จริง นอกจากนั้นยังเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาครอบครัว สามารถสมานความร้าวฉานได้
For women wanting to have children. Her motherhood gains perfection.

รุทรักษะ พระตรีจุติ (Trijuti Rudraksha) นำมาซึ่งชัยชนะในทุก ๆ สิ่ง และมีสุขภาพดี อายุยืน Wearer becomes invincible.

*โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน เนื่องจากเป็นเพียงการบอกเล่า และความเชื่อเท่านั้น*