ตำนานแห่งรุทรักษะ
ในครั้งหนึ่งของการทำสมาธิอันยิ่งใหญ่ในการเปิดโลกทัศนะญาณ ขององค์พระศิวะ พระองค์ได้ทรงเห็น ความทุกข์ยาก
ลำบากใน การดำรงชีวิต ของเหล่ามนุษย์บนโลก ด้วยความเวทนา ในชะตากรรม น้ำพระอัสสุชล (น้ำตา) ของพระองค์ จึงได้หยดลงมาบนพื้นโลก และเมื่อน้ำพระอัสสุชล (น้ำตา) หยดถึงพื้นดินนั้น ก็ได้บังเกิด เป็นต้นไม้ขึ้น พระศิวะ จึงได้อำนวยพรให้กับต้นไม้ ที่กำเนิดนั้น โดยให้ถือว่าเป็น ต้นไม้มงคล และตั้งชื่อให้ว่าต้นรุทรักษะ และอำนวยพร
ให้แก่มนุษย์ ที่ได้นำเมล็ดรุทรักษะไปประดับ หรือสวมใส่ด้วยความเคารพ รักดังนี้

• ผู้ที่สวมใส่รุทรักษะที่ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง จะไม่มีไสยเวทย์ ภูตผี วิญญาณร้าย มารบกวน หรือรังควาญ

• ผู้ที่สวมใส่รุทรักษะที่ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง เมื่อเสียชีวิตลงในขณะที่สวมใส่รุทรักษะจะไม่ต้องได้รับการคร่ากุม หรือจับกุมโดยยมทูต เพื่อไปรับโทษในนรก

• ผู้ที่สวมใส่รุทรักษะที่ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง จะทำให้มีเรื่องเสียใจ หรือเศร้าหมองน้อยลง เสียน้ำตาน้อยลง และหากเมล็ดรุทรักษะ ยิ่งมีขนาดเล็กลงเท่าใด ก็จะยิ่งจะทำให้ เสียน้ำตา น้อยลงเท่านั้น

• ผู้ที่สวมใส่รุทรักษะ ที่ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง จะสามารถรักษาสุขภาพ ให้ดีและแข็งแรงได้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นโรค ที่ ทางการแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุพบ หรือ ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรง ไม่สามารถรักษาให้หายได้

ผู้ที่สวมใส่เมล็ดรุทรักษะ เชื่อว่า จะเพิ่มพลังงานให้แก่ผู้สวมใส่ และส่งพลังแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย ซึ่งจะส่งผลให้แก่ร่ายกายผ่อนคลาย ปรับระดับการทำงานของร่างกายให้สมดุล จิตใจผ่อนคลาย
เกิดสมาธิได้ง่าย ทางอินเดียตอนเหนือ จะใช้ร่วมกับการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยด้วย

ลักษณะของต้นรุทรักษะ

Rudraksha Tree

ผลของรุทรักษะ ที่ต้องปล่อยให้แห้งและตกถึงพื้น จึงจะสามารถเก็บได้

Rudraksha Tree

อ้างอิง
[1] Rudraksha by S M Khatri
[2] Rudraksha by Narain Bhatia
[3] Rudraaksha, The Mystic Seed by K.T. Shubhakaran
[4] www.tantradevalai.com