ประเภทและคุณสมบัติของ "มาสเตอร์ คริสตัล"
Master Crystal ที่หายากมาก ได้แก่

1.เจเนอเรเตอร์ (Generator)
2.โดว์ (Dow)
3.กราวน์ดิง (Grounding)
4.เซลฟ์-ฮีลลิง (Self-Healing)

คริสตัล คลัสเตอร์ (Crystal Cluster)

คือกลุ่มคริสตัลหลาย ๆ รูปแบบ ที่เกิดและแตกแขนง อยู่บนพื้นฐาน และสถานที่เดียวกัน เป็นคริสตัลที่บ่งบอก ถึงความเป็นครอบครัว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่รักกันอย่าง เหนียวแน่น การเป็นตัวแทนของชุมชนที่ก้าวหน้า และประสบ ความสำเร็จ ในการประสานความแตกต่ง คริสตัลชนิดนี้ จะมีพลัง ทั้ง ขั้วบวก และขั้วลบ มีทิศทาง ทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก มักจะนำมาวางไว้ในบ้าน ห้องทำงาน เพราะพลัง อันบริสุทธิ์ จะช่วยสร้าง บรรยากาศ ให้ปลอดโปร่ง และสมดุล และช่วยกระตุ้น การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดับเบิล เทอร์มิเนดเต็ด (Duble Terminated)

เป็นคริสตัลที่มีปลายแหลม ทั้งสองด้าน ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการ ตัดเหลี่ยม หรือเจียระไนมาก่อน พลังที่บรรจุอยู่ภายใน จะมีสองขั้ว ด้วยกัน คือขั้วบวก และขั้วลบ หรือความเป็นหญิง และชาย เป็นดับเบิล เทอร์มิเนดเต็ด คือสัญลักษณ์ ของการนำสองสิ่ง ที่ตรงข้าม ให้ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว

บาร์นาเคิล (Barnacle)

เป็นคริสตัล ที่มีแท่งเล็ก ๆ ติดตรึง อยู่บนคริสตัล ชิ้นใหญ่ ซึ่งเศษส่วนชิ้นเล็ก ๆ นี้ อาจจะเห็นได้ประปราย เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ติดอยู่บนด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยรูปลักษณ์เหมือน ลูกติดแม่นี่เอง ทำให้เชื่อว่า ผู้ถือครอง สามารถประสาน สัมพันธ์ในครอบครัว หรือบุคคลที่ทำงาน ร่วมอยู่ด้วย ให้พบแต่ความสุข ปรองดอง มิตรภาพอันดี มีความรักกัน และกันตลอดไป

ไทม์ ลิงค์ (Time Link)

เป็นคริสตัล ที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางเฉียงอยู่ ระหว่างหน้าตัด ของคริสตัล ส่วนที่เฉียงนี้มักพบว่า หันไปด้านใดด้านหนึ่ง คือหันไป ทางซ้าย หรือขวาเท่านั้น จึงจะเห็นได้ชัดเจน รูปสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้น หากเอียง ไปทางซ้าย (Left Handed) เชื่อว่า สามารถติดต่อ เชื่อมโยง วิญญาณ ที่หลากหลายในอดีตชาติได้ หาเป็นลักษณะเอียง ไปทางขวา (Right Handed) ก็เชื่อว่าสามารถ เปิดโลก แห่งอนาคตได้

แมนิเฟสเตชั่น (Manifestation)

เป็นคริสตัลที่พิเศษ ตรงที่จะมีคริสตัลเล็ก ๆ เกิดซ้อนขึ้นภายใน โดยจะติดอยู่ตรง ผิวด้านใด ด้านหนึ่ง เมื่อมองผ่านมุมที่กระทบสายตา จะเห็นได้ชัดเจนมาก ส่วนใหญ่จะนำคริสตัลนี้ ไปใช้ในการบำบัดรักษา ทั้งทางด้านร่างกา ยและจิตใจ ช่วยลดความเก็บกด หรือความทรงจำ ที่ทำให้จิตใจ หดหู่ นอกเหนือจากประสิทธิภาพ ในการลบล้างเหตุ อันทำให้ ร่างกาย และจิตใจ เศร้าหมองได้แล้ว ยังเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้สภาพ ดังกล่าวกลับเข้ามายังผู้ได้รับการบำบัดอีกด้วย ผู้ที่ได้รับการบำบัดควร มีพกติดตัวไว้เสมอ เพื่อสร้างความมั่นคง แห่งจิตใจ

แฟนทัม (Phantom)

เป็นคริสตัล ที่มีองค์ประกอบ ของแร่ธาตุ อื่น ๆ ลักษณะคล้ายฝุ่นละอองบาง ๆ เข้ามาหล่อหลอมเจือปนอยู่ และเมื่อมา ถึงจุดหนึ่ง คริสตัลหลัก ก็จะยุติการเติบโต เพราะมีแร่อื่นปลอมปน แต่ก็ไม่นาน การเติบโตก็จะเริ่มพัฒนาตัวอีก โดยห่อหุ้มช้นเดิม จะทำให้มองเห็นคริสตัล ชั้นหนึ่ง ที่เติบโต ซ้อนกันอยู่ มักเป็นทรงปิรามิด คริสตัลชนิดนี้ ถือเป็นตัวแทน แห่งธรรมชาติ เป็นตัวแทนของการก่อให้เกิดภาพ แห่งจินตนาการ และแนวความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถที่จุดประกายให้แก่เรา เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ มักพบคริสตัลแบบนี้ ในคริสตัลใส ตัวปิรามิด อาจเป็นสีขาว เขียว น้ำตาล หรือฟ้าอ่อน

อีเลสเทียล (Elestial)

เป็นคริสตัล ที่มีความพิเศษตรงที่ เป็นแท่งสั้น ๆ รูปลักษณะที่รวมตัว คล้ายกับสมองของมนุษย์ ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นสีน้ำตาล หรือน้ำตาลเข้ม ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีคุณสมบัติในการซ่อมแซม เนื้อเยื่อในสมอง หรือซ่อมแซมสมอง ส่วนที่มีปัญหา อีกทั้งยังเป็น คริสตัล ที่ช่วยกระตุ้นกำลังใจได้ ให้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ หากใครมีความคิดสับสน หรืออารมณ์ไม่ปกติ หากพกพาไว้ จะสามารถจัดรูปแบบความคิด และอารมณ์ให้ดีได้

เรคอร์ด คีพเพอร์ (Record Keeper)

เป็นคริสตัล ที่มีรูปสามเหลี่ยมปรากฏ อยู่บนพื้น ผิวหน้าตัด ของตัวแท่งคริสตัล บางครั้งพบว่า เป็นเพียงรอยปั๊มบาง ๆ หรือรอยนูนขึ้น จากผิวหน้า อย่างเห็นได้ชัด รูปลักษณ์ ที่ปรากฎ อาจมีเพียง สามเหลี่ยม รูปเดียว หรือหลาย ๆ รูป เต็มพื้นผิวก็ได้ เป็นคริสตัล ที่หายาก ถือได้ว่าเป็นคริสตัลที่เป็น คลังแห่งความรู้ และภูมิปัญญา แห่งจักรวาล เป็นคริสตัลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นเหมือนสื่อนำสมาธิ ในการกลับสู่อดีตที่ลุ่มลึก และสลับซับซ้อน เพื่อการค้นหาตัวเอง

กราวน์ดิง (Grounding)

เป็นคริสตัลที่หาได้ยากมาก เพราะม ีลักษณะเป็นคริสตัล ที่มีหน้าตัด ถึงแปดเหลี่ยม เชื่อกันว่า หากผู้ใด นำเรื่อง หรือข่าวสาร มาบอก อย่างคลาดเคลื่อน อานุภาพ ของคริสตัลชนิดนี้ จะสามารถทำให้ ผู้ถือครอง สามารถล่วงรู้ได้ ถึงข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นความจริงมากที่สุด อีกทั้งยังสร้าง ให้เกิด ความซื่อสัตย์ และสุจริตใจ ที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องราว ของผู้อื่น ให้สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ทวิน (Twin)

เป็นแท่งคริสตัลสองแท่ง ที่เชื่อมติดกันอยู่ อาจมีขนาดที่เท่ากัน หรือแท่งหนึ่งใหญ่ อีกแท่งเล็กก็ได้ คุณสมบัติมีลักษณะ เป็นขั้วสื่อนำ ทั้งซ้าย และขวา คริสตัลแฝดนี้ เป็นคริสตัลที่เกิดและเติบโต มาด้วยกัน และมีสมรรถภาพในการที่จะ ผ่านทะลุเข้าไปหากันและกัน ทั้งยังมีจุดศูนย์กลางอยู่ใน ตำแหน่ง เดียวกันด้วย จึงเป็นสัญลักษณ์ แห่งการประสานแนวความคิด สามารถในการที่จะเข้าไป ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้อง สูญเสียพลัง หรือแยกออกมาอย่างโดดเดี่ยว

ทาบูลาร์ (Tabular)

เป็นคริสตัลที่มีรูปทรงแปลกไปจาก ที่เราคุ้นเคย คือมีลักษณะแบบยาว ซึ่งด้านที่แบนมีขนาด เป็นสองเท่า ของด้านอื่น ในแท่งเดียวกัน ส่วนที่แบนราบที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า ทาบูลาร์ เชื่อกันว่า คริสตัลชนิดนี้ จะทำให้เราสามารถติดต่อกับอาณาจักรต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไป และต่ำกว่าได้ หรือที่เราเรียกว่า โลกแห่งอนาคต และโลกของวิญญาณในอดีต

เดวิค (Davic)

เป็นคริสตัลที่มีริ้วรอยราง ๆ อยู่บนผิวด้าน หน้าตัด หรือรอบด้านของตัวเรือน ริ้วรอยเหล่านี้ เป็นคล้าย ๆ คลื่นลูกเล็ก ซ้อนกันเป็นระลอก ๆ หรือเป็นหลุมร่องเล็ก ๆ สันนิษฐานว่า เกิดจาก การที่ชั้นหิน ที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เชื่อว่าคริสตัลชนิดนี้ สามารถทำให้รู้สึก ได้ถึงอดีตกาล วันวานที่ผ่านมา อันแฝงไว้ด้วย ความสงบแห่งจิตใจ

โกรว์ธ อินเทอร์เฟียเรนซ์ (Growth Interference)

เป็นคริสตัลที่หายากอีกชนิดหนึ่ง เพราะจะมีแผ่นแคลไซต์บาง ๆ อยู่ข้างใน ส่วนองค์ประกอบภายนอก จะมีรูปทรง ที่เหลื่อมซ้อนกัน มีหน้าตัดหลกหลาย แม้จะดูไม่เป็นระเบียบ แต่ก็เหมือนถูกบรรจงเจียระไน ให้เป็นรูปแบบนั้น คริสตัลชนิดนี้ ส่งผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดกำลังใจ ฟันฝ่า อุปสรรค ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต อีกทั้งยังทำให้เกิดแนวความคิด ก้าวไกล เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

ทรานสมิตเตอร์ (Transmitter)

เป็นคริสตัลที่มีรูปสามเหลี่ยม อยู่ในจุดศูนย์กลาง ของด้านทั้งสองของหน้าตัด ซึ่งหน้าตัดนี้มี 7 ด้าน โดยสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนี้ จะต้องมี ความกว้าง ความยาว และความสูงที่เท่ากัน และสมบูรณ์ที่สุด เชื่อกันว่า คริสตัลชนิดนี้ เป็นเครื่องช่วยนำทางใน การสื่อสารทางจิต แต่มีข้อแม้ของการใช้ ให้เกิดคุณภาพสูงสุด คือ ผู้ใช้จะต้องคิด ต้องเตรียม ข้อมูล หรือความรู้สึก ที่ต้องการส่งผ่านนั้น อย่างชัดเจนเสียก่อน เมื่อทุกอย่างถูกเตรียมไว้แล้ว การใช้คริสตัลชนิดนี้ จะได้ผล อย่างดีเยี่ยม

ไอซีส (Isis)
เป็นคริสตัลที่สวย ที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีหน้าตัดห้าเหลี่ยม ที่สวยงามมาก เกิดขึ้นบนหน้าตัดด้านใด ด้านหนึ่งของผลึก เชื่อว่าสามารถติดต่อกับ ตัวตน ที่มีความ เป็นผู้หญิงได้ สร้างความสมดุลทางอารมณ์ ช่วยลดอาการ แข็งกระด้าง ให้เป็นการแสดง ความรักอันนุ่มนวล และเป็นตัวแทนความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด

แชนเนลลิง (Channeling)

เป็นคริสตัลที่มีหน้าตัด ถึงเจ็ดเหลี่ยม สลับกับหน้าสามเหลี่ยม ที่อยู่บน คริสตัลหลัก เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้น แปลกตา และค่อนข้างหา ได้ยาก จึงเชื่อกันว่า สามารถนำมาใช้เป็นสื่อ ในการทำสมาธิ และค้นหาตัวตนของจิตใจ และยังเป็นเหมือนประตู ที่เรา จะเปิดรับพลัง แห่งความรัก ความรู้ และอิสรภาพอีกด้วย

เจเนอเรเตอร์ หรือ เมอร์ลิน คริสตัล (Generator or Merlin Crystal)

เป็นคริสตัล ที่มักมีรูป สามเหลี่ยม เท่ากันทั้งหกด้าน ส่วนปลาย จะถูกเรียกว่า เจเนอเรเตอร์ พอยต์ (Generator Point) มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งหาได้ยากมาก ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เห็นกันอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่ผ่าน การเจียระไน ให้คล้ายคลึงทั้งสิ้น คริสตัลที่มีลักษณะนี้ มักใช้เป็น "เพนดูลัม" เชื่อกันว่า ก่อให้เกิด การสื่อความหมาย การสร้างสรรค์อันเป็นเอกภาพ ระหว่างกลุ่ม ทำให้เกิดความนึกคิด ความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยในเรื่องการตัดสินใจ

คริสตัลรูปสามเหลี่ยม (Triangle Crystal)

เป็นคริสตัลที่มีหน้าตัด สามเหลี่ยม เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มองเห็นอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ ของประตูแห่งภูมิปัญญา เฉลียวฉลาด เป็นตัวแทน ของความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นสัญลักษณ์การมองเห็น ของดวงตาที่สามอีกด้วย

เซลฟ์ ฮีลลิ่ง (Self-Healing)

เป็นคริสตัลที่มี ลักษณะคล้ายแท่งแก้ว ที่เกือบหัก ด้วยการแยกส่วน ออกจากช่วงล่าง แต่ก็ยังติดอยู่ อาจมีลักษณะโค้งงอลงไปบ้าง แต่ก็ยังคง พัฒนาตัวเอง ให้เจริญขึ้น เหมือนกับ จะประสานรอยร้าว อย่างต่อเนื่อง บางครั้งจะพบว่า มีบางแท่งหลุดออกมา จากกลุ่มผลึกที่ติดยึดอยู่ แต่ก็ไม่ได้หัก เสียหายอะไร และเชื่อกันว่า คริสตัลนี้ มีพลังในการสรรค์สร้าง ร่างกาย อารมณ์ ความคิด ให้เข้มแข็ง ทำให้เกิดกำลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้ โดยเฉพาะ คนที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และสิ่งมึนเมาอื่น จะช่วยในการเลิก ใด้ง่ายกว่าปกติ

เลเซอร์ แวนด์ (Laser Wand )

เป็นคริสตัล ที่มีทรงยาว ปลายแหลมแรียว ดูเหมือนกรรไกร มีดคม ๆ หรือเครื่องมือแพทย์ บางชนิด บางครั้ง จะพบว่า มีรูปร่างหน้าตา ที่เป็นแท่งแบน ๆ แต่ก็น้อยมาก มีความหมายทั้งทางบวก และลบ เป็นตัวช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของ สามารถตัดตรงเข้าไป ในความยุ่งเหยิง ของจิตใจได้อย่างชะงัด จะทำลายสิ่งที่ผูกพัน ตัวเราไว้อย่างแน่นหนา รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ ด้วยคุณสมบัตินี้เอง ที่เป็นตัวโน้มนำ บุคคล 2 กลุ่ม แบ่งแยกการใช้ทั้ง ในทางสร้างสรรค์ และทำลาย คริสตัลชนิดนี้ สามารถขยาย ขอบเขตของสนามพลัง สร้างเกราะป้องกัน ให้กับคน และสถานที่ เป็นโล่ป้องกันอันตรายให้กับผู้ถือครองได้ ในทางลบ มักใช้ร่วม ในขณะทำพิธีเกี่ยวกับมนต์ดำ ตัดพลังแห่งเรือนกาย หรือออร่า ของบุคคลที่เกลียดชัง ให้เหนื่อยอ่อน หมดกำลัง และสามารถสร้างคลื่น ของการทำลายได้ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเก็บไว้

บริดจ์, อินเนอร์, เพเนเทรเตอร์ (Bridge, Inner, Penetrator)

เป็นคริสตัล ที่มีคริสตัลเล็ก ๆ แทรกทะลุออกมาจากแท่งหลัก หรือเป็นคริสตัล เล็ก ๆ ที่ฝังตัวเองอยู่ใน คริสตัลใหญ่ เป็นคริสตัลที่มีประโยชน์ สำหรับคนที่ต้องทำงาน และใช้ความมุ่งมั่นสูง ต้องใช้กำลังกาย กำลังใจอย่างมาก กับงานที่ตัวเองทำอยู่ เป็นสื่อชี้นำหนทาง ในการไขความลับ ปรัชญาแขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยเยียวยา ประสบการณ์ในอดีต และช่วยให้เกิดความรู้สึกดี ๆ

เรนโบว์ (Rainbow)

เป็นคริสตัลที่มีสีรุ้ง อยู่ในตัวเอง ซึ่งสีรุ้งดังกล่าว เกิดจากรอยแยกภายใน หรือการสะท้อน ของแสง ที่หักเห ตามมุมมองของสายตา ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครอง และความรักของเทวทูต เป็นเหมือนคำปลอบโยน ที่พร้อมจะทำหน้าที่ หากเรากำลังผิดหวัง หรือท้อแท้

เอ็กซ์ตรา-เทอเรสเทรล (Extra-Terrestrail)

เป็นคริสตัลที่พบได้ยาก เป็นเพราะรูปร่างที่ไม่เหมือนใคร แล้วใครก็เหมือนยาก คือ ที่ส่วนปลาย ของด้านหนึ่ง จะมีปลายแหลม เล็ก ๆ ซ้อนสลับกันอยู่ คริสตัลชนินี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาในช่วงที่ สภาวะรอบข้าง มีความกดดันสูง ทำให้มีสติ แก้ไขวิกฤตินั้นได้ เหมือนมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลัง

โดว์ (Dowl)

เป็นคริสตัล ที่มีด้านหน้าตัด 7 เหลี่ยม สลับกับ 3 เหลี่ยม ในลักษณะ 7-3-7 โดยที่หน้าตัด 7 เหลี่ยม มีหน้าตัดที่ เท่ากันทั้ง 3 ด้าน ช่วยในการบำบัดรักษา และใช้เป็นสื่อ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับพลัง สัญชาตญาณ และความเป็นสัจธรรม ของโลก ผสมผสานกลมกลืน ระหว่างผู้ที่ได้ รับการบำบัด กับผู้ที่ทำการบำบัดรักษา

คีย์ คริสตัล (Key Crystal)

เป็นคริสตัลปลายแคบ ที่มีด้าน 3 ด้าน เป็นรอยเว้าเข้าไปข้างใน มากว่าปกติ สามารถนำมาช่วยแก้ไขปัญหา นำเข้าไปสู่ข้อมูลที่ยัง ไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ ทั้งที่เป็นสิ่งของ หรือผู้คน ช่วยแก้ไขความสับสน และการเรียนรู้ ถึงข้อมูลที่ซุกซ่อน อยู่ในจิตใจเราได้ และช่วยในการบำบัดรักษาอีกด้วย

วินโดว์ (Window)

เป็นคริสตัล ที่มีค่าเปรียบเสมือนเพชร อันล้ำค่า เพราะมีรูปแบบที่โดดเด่น ด้วยองค์ประกอบ ของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด อยู่ตรง มุมใด มุมหนึ่ง ของแท่งที่เป็นส่วนยอด คริสตัลชนิดนี้ ถือว่าเป็น "หน้าต่าง สู่จิตวิญญาณ" ของมนุษย์ ผู้ที่ศึกษาด้านพลังของ คริสตัล ผนวกกับการทำสมาธิ มักนิยม นำคริสตัลชนิดนี้ มาเป็นตัวแทน ของการเปิดประตูแห่งจิต วิญญาณ เพราะเมื่อจิตสงบนิ่ง อานุภาพแห่งพลัง จะชักนำลึกเข้าสู่ พลังสัญชาตญาณ รวมทั้งการมองเห็นคำตอบ ในคำถาม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

คาธีดอล ไลท์บรารี่ (Cathedal Lightbrary)

เป็นคริสตัล ที่ปลายแท่ง มีการรวมตัวกันเข้า กับผลึกหลาย ๆ ผลึก คริสตัลบางแท่ง เป็นทรงปลายเรียว บางแท่ง เป็นทรงปลายตรง ประกอบด้วยผลึก ปลายตัดซ้อน ลดหลั่นกันลงมา เหมือนทรงปราสาท หรือมหาวิหาร เชื่อกันว่าคริสตัลชนิดนี้ เป็นที่รวมของ ความศักดิ์สิทธิทางศาสนา เป็นศูนย์รวมความลี้ลับแห่งจักรวาล นำไปสู่การรับรู้ เรื่องอดีตกาล และยังสามารถรับความถึ่แห่งจักรวาล และความคิดของ มนุษย์รูปแบบต่าง ๆ

เคิร์ฟ คริสตัล (Cruve Crystal)

เป็นคริสตัลที่เป็นแท่งโค้ง แท่งเดียว หรือจะโค้งอยู่บนคริสตัล อีกแท่งก็ได้ ช่วยลดอัตราตัวตน ที่สูงมาก ให้ความรู้สึกนั้น เบาบางลง ให้มีความอ่อนน้อม มากขึ้น ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา เศร้า และเกิดความรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ใกล้ ๆ

สเค็บเตอร์ คริสตัล (Sceptre Crystal)

เป็นคริสตัล ที่มีลักษณะเป็นแท่งเล็ก ๆ เหมือนขา ที่ยื่นออกจาก ส่วนที่เป็นฐาน หรือเหมือนกับ ทรงแท่งสูง แต่รูปทรงของคริสตัล ที่แท้จริง จะตั้งอยู่บนขาทั้งสองรูปแบบนี้ เชื่อกันว่า พลังของคริสตัลชนิดนี้ จะโน้มนำ และฟื้นฟู การบำบัดรักษา รวมทั้ง เพิ่มความเข้มแข็ง ให้แก่ร่างกาย และจิตใจ

*โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน เนื่องจากเป็นเพียงการบอกเล่า และนำข้อมูลมาจากหนังสือเท่านั้น*
(จากหนังสือมาสเตอร์ คริสตัล)