เพชรสวิส Cubic Zirconia
เพชรสวิส หรือ เพชรรัสเซีย หมายถึง คิวบิค เซอร์โคเนีย (Cubic Zirconia หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CZ) มีชื่อทางเคมีคือ Zirconium Oxide หรือ ZrO 2 ถือเป็น สารที่หาได้ยาก ตามธรรมชาติ แต่เป็นที่รู้จักกัน โดยทั่วไป ในฐานะของ สารสังเคราะห์ ที่ใกล้เคียงกับเพชร (Diamond) ซึ่งผลจากการ สังเคราะห์จะได้สารที่แข็ง, ไร้ตำหนิ, และมักจะไม่มีสี นอกจากจะเติมเข้าไป เพื่อความสวยงาม CZ เป็นเพชรที่มนุษย์สร้างขึ้น มาจากผงเซอร์โคเนีย (Zirconia) โดยวิธีการที่เรียกว่า “Skull Metting” ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ ชาวรัสเซีย ด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่า เพชรรัสเซีย พลอยสังเคราะห์ชนิดนี้ มีประกาย และการกระจายแสง ดีเกือบเท่าเพชร ดูคล้ายเพชรมากที่สุดในหมู่พลอย เลียนแบบเพชรด้วยกัน ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น Syn Kutile, zircon, Y.A.G.,G.G.G.,Strontium Titauate มีการใช้คิวบิคเซอร์โคเนีย แทนพลอย เลียนแบบเพชร ชนิดอื่น ๆ มาตั้งแต่ปี 1976 นอกจากนั้น เพชร CZ ยังมีหลายสี เช่น สีใสไม่มีสี, สีส้ม, สีเหลือง, สีชมพู ฯลฯ ทำได้โดยการใช้ธาตุผ่าน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดสีต่าง ๆ กัน เติมลงไป ในส่วนประกอบ ทางเคมี เช่น เติมซีเรียม (Cerium) จะให้สีส้มถึงแดง, เติมโครเมียม (Chromium) จะให้สีเขียว, เติมนิเกิล (Nicketl) ให้สีน้ำตาล เติมโคบอลต์ (Cobaslt) หรือนีโอดีเนียม (Neodynium) จะให้มีสีม่วงลาเวนเดอร์ เป็นต้น

Cubic Zirconiaเป็นพลอยหักเหเดี่ยว มีค่าดัชนีหักเหประมาณ 2.15-2.18 ค่าความถ่วงจำเพาะ 5.40-5.95 ความแข็ง 8-8.5 แยกออกจากเพชรได้โดยดูรอยตำหนิจะพบฟองอากาศ และจดเร็วมากในน้ำยา 3.32 ในขณะที่เพชรจะจมช้า ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก ค่าความถ่วงจำเพาะต่างกันมาก การผลิต CZ เพื่อใช้เป็นพลอยเลียนแบบเพชร มีการผลิตขึ้นในประเทศรัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ผงเซอร์โคเนีย 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นคิวบิคเซอร์โคเนียได้ ประมาณ 500 กรัม (2500 กะรัต) ชื่อทางการค้า ของคิวบิคเซอร์โคเนีย มีอยู่หลายชื่อ เช่น CZ, Cubic Z, Cubic Zirconium, D8iamond Z, Diamonair ll, Djevalite, Fianite, Zirconia, C-OX เป็นต้น ส่วนการเรียกว่าเพชรสวิส หมายถึงเพชรมาจากสวิส เพชรเบลเยี่ยม หมายถึงเพชรที่มาจากเบลเยี่ยม และเพชรรัสเซีย ก็คือเพชรที่เจียระไนมาจากรัสเซียนั่นเอง

ความแตกต่างระหว่าง CZ และ เพชร

1. การกระจายของแสง (Dispersion) : CZ จะมีการกระจายของแสงที่ต่างจากเพชร

2. ความแข็ง (Hardness) : CZ มีความแข็งเพียงแค่ 8.5 ส่วนเพชร มีความแข็งถึง 10 ทำให้เมื่อมีการเจียระไน CZ จึงมีความเงาน้อยกว่าเพชร และสามารถขูดขีดเป็นรอยง่ายกว่าเพชร

3. ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) : CZ มีน้ำหนักมากเพชรถึง 1.7 เท่า (ในปริมาตรที่เท่ากัน)

4. สี (Color) : CZ สามารถทำให้เป็นเพชรไร้สี ได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากเพชร เนื่องจากหาเพชรธรรมชาติแบบไร้สีได้ยากมาก และถือว่าเป็นเกรดสูง

5. การนำความร้อน (Thermal Conductivity) : CZ เป็นฉนวนที่ไม่นำความร้อน แต่เพชร ป็นตัวนำความร้อนอย่างดี ดังนั้นจึงไม่ควรนำเพชรไปเผาไฟ เพราะจะกลายเป็นถ่านได้

*โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน เนื่องจากเป็นเพียงการบอกเล่า และความเชื่อเท่านั้น*