วิธีการชำระล้างหินให้บริสุทธิ์
1.ชำระล้างด้วยพลังจากดวงอาทิตย์ หินชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาใหม่ ควรวางไว้กลางแจ้ง เพื่อรับพลังจากดวงอาทิตย์ โดยนำมาวาง ไว้บนวัตถุที่ทนความร้อนได้ เนื่องจากหินบางชนิด มีคุณสมบัติในการรวมแสง จึงอาจทำ ให้วัตถุที่รองรับ มีอุณหภูมิสูงจนอาจติดไฟได้ วิธีล้างหินแบบนี้ เหมาะกับหินที่ได้มาใหม่ ยังไม่รู้ที่มาที่ไป จึงควรล้างพลังด้านลบไว้ก่อน
2.ชำระล้างด้วยพลังจากแสงจันทร์ แสงจันทร์เป็นพลังแห่งความนุ่มนวล เป็นพลังแห่งเพศหญิง เหมาะสำหรับล้างหินที่เป็นพลัง เพศหญิง โดยนำไปผึ่งไว้กลางแจ้งในตอนกลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคืนพระจันทร์เต็ม ดวง เพื่อให้หินสะสม พลังแห่งความอ่อนโยนนุ่มนวลไว้ อีกทั้งได้รับพลังจากน้ำค้าง นั่นคือช่วย เพิ่มพลังด้านบวกให้กับหินนั่นเอง
3.ชำระล้างด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำทะเล ละลายเกลือทะเล 2-3 ช้อน กับน้ำอุ่นเพื่อแช่หินทิ้งไว้ทั้งคืน แล้วนำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ซับน้ำออก และผึ่งลมไว้ให้แห้ง ถ้าเป็นน้ำทะเล ก็นำไปล้างในทะเลก่อน แล้วจึงแช่น้ำจืดภายหลัง ระยะเวลาในการแช่เท่า ๆ กัน น้ำจะดึงดูดพลังด้านลบที่สะสม ในหินออกไป ส่วนเกลือ มีคุณสมบัติในการจำแนก พลังงานในหิน ให้ทำงานกับร่างกายและ จิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ชำระล้างแบบเมตาฟิสิกซ์ (Meta Physics) เหมาะกับหินที่มีวัสดุอื่น ๆ ร้อยอยู่ อาทิ ลวดสลิง เม็ดเงิน เม็ดทอง โรเดียม ที่ไม่สามารถชำระล้างด้วยน้ำทะเล หรือน้ำเกลือได้โดยตรง เพราะโลหะ จะถูกกัดกร่อนไป ให้ใช้เกลือแกง หรือเกลือสมุทร ไม่ใช้เกลือโต๊ะ สังเคราะห์ หรือเกลือสินเธาว์ เอาเกลือแกงมา 200 กรัม หรือ 2 ขีด ผสมลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร คนให้ละลายจนทั่วดี แล้วเทลงในถ้วย ขนาดกว้างพอสมควร จากนั้น ให้หาแก้วใสมา 1 ใบ แก้วใบนี้ ควรจะเล็กกว่าถ้วยใส่น้ำเกลือ เอาหินใส่ลงไปในแก้ว จากนั้น จึงนำแก้ววางลงไปน้ำเกลือ ให้ระดับน้ำเกลือท่วมหิน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำเกลือทุกครั้งที่ล้างเสร็จ สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เพียงแต่กระตุ้นโดยการหมุนแก้วก่อนใช้ทุกครั้ง
5.ชำระล้างโดยให้น้ำธรรมดาไหลผ่าน หลังจากใช้งานของหินชนิดต่าง ๆ แล้ว วิธีชำระล้างพลังด้านลบแบบ ง่าย และสะดวกที่สุด คือนำหินนั้น ไปวางรองไว้ใต้ก๊อกน้ำ โดยเปิด ให้น้ำ ประปาไหลผ่าน นานจนพอใจ 10-20 นาที ถ้าให้ดี ควรล้างกับ น้ำฝน ตอนฝนตกหนักได้พักใหญ่แล้ว ช่วงเวลาดังกล่าว ธาตุทั้ง 4 จะปล่อยพลังธรรมชาติที่มีอานุภาพมากออกมา
6.ชำระล้างด้วยเครื่องหอม เหมาะกับหินขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย เครื่องหอมต่าง ๆ ได้แก่ กำยาน ที่มีกลิ่นหอมจาก ไม้จันทน์ และอื่น ๆ หรือไม่ก็ น้ำมันจากสมุนไพรและ น้ำมันจากดอกไม้ การชำระล้างวิธีนี้ จะช่วยขับพลังงานที่เราไม่ต้อง การให้ออกไปจากหิน กลิ่นหอมนั้นมี คลื่นความถี่ของเสียงกังวาลสูง จะช่วยเพิ่มเสียงกังวาลลงไปในผลึกหินได้
7.ชำระล้างโดยฝังไว้ใต้ผืนดิน ถ้าหินชนิดใด ถูกนำไปใช้ในการบำบัดบ่อยครั้ง และซึมซับพลังด้านลบไว้มาก ให้นำไปฝัง ไว้ใต้ผืนดิน ประมาณ 7 วัน อานุภาพพลังจากดิน จะดูดซับพลังด้านลบ ทำให้หินมีความถี่ ตามธรรมชาติอย่างเดิมได้
8.ชำระล้างโดยผ่านควันธูปบูชา เมื่อไปสถานที่มีคนกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจุดธูป ไหว้พระ หรือห้องพระ หิ้งพระ ที่บ้าน ให้นำหินที่ต้องการชำระล้าง ไปวนเหนือกระถางธูป วนซ้าย 3 รอบ แล้ววนขวา 3 รอบ
9.ชำระล้างโดยใช้เสียงดนตรีและบทสวด เสียงจากธรรมชาติและเสียงดนตรี จะช่วยเพิ่มความถี่ของความกังวาลในผลึกหิน นำหิน ไปวางไว้ท่ามกลางเสียงน้ำตก หรือเปิดดนตรีบรรเลงไพเราะ จะช่วยให้ผลึกหิน บริสุทธิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก หรือแม้กระทั่งบทสวดมนต์ หรือเสียงสวดมนต์ สามารถขจัด พลังด้านลบได้เช่นกัน

(จากหนังสือมหัศจรรย์ พลังหินบำบัด หน้า113-115 และรัตนชาติบำบัด หน้า 52-54)